zondag 9 januari 2022

Overzicht 2021

2021 was het jaar met de minste telling. 'Slechts' 36 keer heb ik een telling kunnen doen. Voor de gemiddelde gegevens lijkt dat echter niet heel veel uit te hebben gemaakt.

In totaal telde ik 29.117 vogels en 90 soorten in beide polders samen. Dat is meer dan in 2019 en 2020. Het gemiddeld aantal per telling lag (dus) ook hoog.

Aantallen en soorten vogels Veerpolder over de periode
2009-2021.

zondag 26 december 2021

Afsluiting

Vanochtend de laatste telling van 2021 gedaan. Het was pas de tweede telling van december en vrijwel al het water was bevroren. De twee wakken die nog in het gebeid waren, waren vrijwel leeg. Alleen in de Veerpolder zwom een eenzame Wintertaling

Eenzame Wintertaling in een wak, Veerpolder.

zondag 5 december 2021

Vrij lege polders vanochtend

Het gebeurt niet vaak dat ik zoveel tellingen mis vanwege het weer, maar de afgelopen maanden tel ik eerder om de week, dan elke week. In oktober zaten 2 tellingen en in november 3. Hopelijk gaat het in december beter en worden het er gewoon weer 4.

De Bergeenden zijn alweer met zijn negenen.

zondag 14 november 2021

Paarvorming en eerste Houtsnip

De herfst is aangebroken en dat betekent dat een aantal eenden, waaronder de Krakeend, paartjes beginnen te vormen. Dat levert een hoop gedoe op, want er zijn altijd meerdere geïnteresseerde mannetjes voor één vrouwtje.

Even lijkt de paarvorming ongestoord tot stand te komen.

zondag 7 november 2021

Aantalsrecord Pijlstaarten en een Dodaars

Vanochtend waaide het lekker en durfden alleen de Slobeenden massaal de grote plas op. De Wintertalingen, Krakeenden, Pijlstaarten en Wilde eenden hielden zich voornamelijk op langs die oevers en op meer beschut water. Vooruit, ook de 2 Knobbelzwanen hadden niet veel moeite met de wind.

Knobbelzwanen en Slobeenden, Veerpolder.

zondag 24 oktober 2021

Wintergasten arriveren

Twee weken terug had ik het al over de terugkeer van de herfst- en wintersoorten als de Grote Zilverreiger. Toen kon ik die niet fotograferen, vanochtend wel.

Grote zilverreiger, vertrekkend uit de Veerpolder.

zondag 10 oktober 2021

De herfst is weer begonnen

Mist of geen mist, dat was de vraag toen ik vandaag van huis vertrok. In de wijk was het 'geen mist', in de polders werd het in eerste instantie 'mist'.

Mist in de Veerpolder bij aankomst. Op de voorgrond
2 Smienten.