zondag 9 januari 2022

Overzicht 2021

2021 was het jaar met de minste telling. 'Slechts' 36 keer heb ik een telling kunnen doen. Voor de gemiddelde gegevens lijkt dat echter niet heel veel uit te hebben gemaakt.

In totaal telde ik 29.117 vogels en 90 soorten in beide polders samen. Dat is meer dan in 2019 en 2020. Het gemiddeld aantal per telling lag (dus) ook hoog.

Aantallen en soorten vogels Veerpolder over de periode
2009-2021.

Aantallen en soorten vogels Hennepoelpolder over de periode
2009-2021.

Het seizoensverloop van het aantal aanwezige soorten viel in beide polders redelijk binnen de minima en maxima van de afgelopen jaren. In de Veerpolder waren februari en augustus soortenarm. In de maanden juli t/m september lag het gemiddeld aantal aanwezige vogels echter duidelijk boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat was met name te danken aan de hoge aantallen Grauwe en Grote Canadese Ganzen in die periode.

Aantal soorten per maand in de Veerpolder, 2021 vergeleken
met 2009-2020.

Gemiddeld aantal vogels per telling per maand in de
Veerpolder, 2021 vergeleken met 2009-2020.


Voor de Hennepoelpolder geldt dat het aantal soorten in april lager lag dan in de voorgaande jaren en dat de gemiddelde aantallen in de periode mei t/m oktober hoger lagen dan voorheen. Het eerste deel van deze periode waren het de Kokmeeuwen die massaal aanwezig waren, in de tweede helft ook hier de Grauwe Ganzen.

Aantal soorten per maand in de Hennepoelpolder, 2021
vergeleken met 2009-2020.

Gemiddeld aantal vogels per telling per maand in de
Hennepoelpolder, 2021 vergeleken met 2009-2020.


Ik heb nog niet van alle soorten de grafieken klaar, maar een aantal dingen heb ik er al wel uit kunnen halen.

Het was wederom een goed jaar voor de Bergeend in het gebied. Die soort is wel een klein beetje afgenomen, zowel in aantal als in aanwezigheid. Misschien is de trend die al jaren geleden is ingezet nu aan een einde te komen?

Zoals gezegd waren er weer veel ganzen in de polders dit jaar. Met name de Grauwe Gans deed het weer beter dan voorgaande jaren. Het lijkt bizar dat er gemiddeld zo'n 160 exemplaren in de Veerpolder zitten en zelfs zo'n 200 in de Hennepoelpolder. Verloop aanwezigheid Grauwe Gans in de Veerpolder (boven)
 en de Hennepoelpolder (onder).

Ook de Lepelaar blijft het goed doen. In de Veerpolder was deze vogel vaker aanwezig dan voorheen. Het aantal Lepelaars per telling lag wel een klein beetje lager.

Geringde Lepelaar in de Veerpolder.


Ontwikkeling aanwezigheid Lepelaar in de Veerpolder.Andere vogels waar het goed mee ging in 2021 waren de Aalscholvers in de Hennepoelpolder en de kleinere zangvogels in het algemeen.
De Aalscholvers zijn gestart met een slaapplaats in de bomen in de Hennepoelpolder en zaten daar later in het jaar met 10-15 exemplaren. Doordat de essen rondom de polders niet gesnoeid zijn in 2021, was er ook meer plek voor de zangvogels. Als voorbeeld hieronder de ontwikkeling van de Koolmees in de Veerpolder.

Ontwikkeling aanwezigheid Aalscholver in de Hennepoelpolder.

Slaapplaats Aalscholver op een zondagochtend.


Ontwikkeling aanwezigheid Koolmees in de Veerpolder.

Met een aantal soorten ging het minder goed. Grote afwezige dit jaar was de Blauwborst. In de tellingen zat hij helemaal niet en op waarneming.nl is maar één, onzekere, melding te vinden. Het was voor het eerst sinds 2010 dat dit mooie vogeltje niet broedde in de polders.
Ontwikkeling aanwezigheid Blauwborst in de Hennepoelpolder.

Ook de Rietgors deed het niet zo goed in de Hennepoelpolder.

Ontwikkeling aanwezigheid Blauwborst in de Hennepoelpolder.


Rietgors in de Hennepoelpolder.

Dit was het even voor nu. De gegevens op de soortenpagina's worden de komende tijd aangepast.


2 opmerkingen:

  1. Hopefully bluethroat will nest this year. If nest boxes could be erected it would increase breeding potential for hole dwellers.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Leuk om te lezen. Hopelijk komt de blauwborst terug dit jaar. En ik ben ook wel benieuwd naar de grafieken van de grutto en de tureluur. Ik heb het gevoel dat deze soorten in 2021 minder aanwezig waren dan in voorgaande jaren.
    groetjes Ghita

    BeantwoordenVerwijderen