zondag 16 september 2018

Op Watersnippenjacht

Vanochtend na de telling met drie bevriende vogelaars op Watersnippen-jacht gegaan. De uitdaging was om ze lekker dichtbij te zien. En dat is gelukt.

Watersnip in de Hennepoelpolder.

zondag 9 september 2018

Bedriegelijk stil

Het was stil toen ik aan kwam rijden vanochtend om 07:15, heel stil. Normaal hoor ik de ganzen al ruim van tevoren, fietsend door de wijk. Maar nu kwam het eerste geluid pas bij het hek. En dat terwijl ik hoopte op nogmaals een grote groep Brandganzen.

De stilte bleek bedrieglijk, want ook vanochtend zat de Veerpolder vol met Brandganzen.

Ook vanochtend een grote groep Brandganzen in de Veerpolder.

zondag 2 september 2018

De geschiedenis herhaalt zich

Vandaag zou ik grotendeels hetzelfde kunnen schrijven als op 27 augustus vorig jaar. Een enorme groep Brandganzen bevolkte namelijk de Veerpolder.

Een deel van de Brandganzen in de Veerpolder.

zondag 19 augustus 2018

Vrouw Bruine Kiekendief komt even jagen

Het water in de polders staat weer hoog, dus dat betekent veel ganzen en weinig steltlopers. Beide polders samen leverden 47 Brandganzen, 384(!) Grote Canadese Ganzen en 357(!) Grauwe Ganzen op. Voor de Grote Canadees is dat een ruim record, maar van de Grauwe Gans heb ik wel eerder zulke aantallen kunnen tellen eind augustus (2016 en 2017).

Boerenzwaluwen rusten uit in een Es.
De zwaluwen zijn weer op weg naar het zuiden en doen de polders aan. De Huiszwaluwen foerageren hoger in de lucht, terwijl de Boerenzwaluwen ook water drinken en uitrusten in de boompjes.

zondag 5 augustus 2018

Groenpootruiters en meer

Na een lange wandeling in de Eifel vanochtend weer terug in de poldertjes. De waterstand is nu ideaal voor steltlopers. Overal zijn drooggevallen slikjes te vinden en er zaten er dan ook redelijk wat. Leukste waren 2 Groenpootruiters.

Een van de twee Groenpootruiter vanochtend in de Veerpolder.

zondag 15 juli 2018

Veel Witgatjes

Zuid-Hollands Landschap heeft een informatiebord geplaatst bij het baggerdepot. Fijn, want dat maakt het in ieder geval duidelijk. Wettelijk gezien blijken ze er niet veel aan te kunnen doen en dat het waterschap de watergangen moet uitbaggeren is ook begrijpelijk. En laten we wel wezen, zonder het Zuid-Hollands Landschap hadden we waarschijnlijk helemaal geen Polders Poelgeest gehad.

De vogels lijken zich gelukkig niet zoveel aan te trekken van de werkzaamheden. Vanochtend begon in ieder geval mooi met een man Bruine Kiekendief die onder de pesterijen van meeuwen en Kieviten probeerde wat te jagen in de Veerpolder.

Niet de tijd genomen om de camera goed in te stellen, maar het is
een bewijsplaatje.

dinsdag 10 juli 2018

Dit moet ZHL uitleggen

Onderaan dit bericht de uitleg van Zuid-Hollands Landschap.


Zondag schreef ik over werkzaamheden in de Veerpolder. Ik had geen idee wat er precies aan de hand was en een mogelijk baggerdepot was niet eens in mij opgekomen. Tot ik een mailtje kreeg van iemand die navraag had gedaan bij de gemeente Teylingen.

Aanlag baggerdepot in de Veerpolder.
Een ambtenaar vertelde haar dat het waterschap daadwerkelijk een baggerdepot aanlegt. Er kon geen vergunningsaanvraag gevonden worden, omdat dit "niet nodig is als het om regulier onderhoud gaat".

De buizen die er liggen wijzen erop dat in eerste instantie de Hennepoelpolder gaat worden uitgebaggerd en dat de bagger dus in de Veerpolder zal worden opgeslagen. Zo'n opslag, lees ik op internet, duurt als hij tijdelijk is minimaal een jaar. Dat betekent in ieder geval geen broedplek voor de Kieviten volgend jaar.
En dan moet de bagger afgevoerd worden. Hoe gaat dat gebeuren? En in welke periode? Normaliter gebeurt dat met vrachtwagens en dat zou betekenen dat door het natuurgebied en de woonwijk gereden moet worden. Of is er een mogelijkheid om het via de Leede af te voeren?

Dit levert zoveel vragen op. Het gaat hier om een natuurgebied met grote waarde voor vogels. Daarnaast is het weiland waar het baggerdepot komt enkele jaren geleden met geld van vele donateurs aangekocht, om het natuurgebied compleet te maken. Ik vraag me af welke donateur toen een baggerdepot voor ogen had als verrijking van het gebied.

Ik heb uitleg gevraagd aan Zuid-Hollands Landschap, de eigenaar van het gebied. Mocht er een acceptabele reden zijn voor deze actie, wat ik hoop, dan leren ze misschien om dit soort ogenschijnlijk bizarre acties vooraf goed te communiceren met de buitenwereld. Scheelt een hoop vragen, irritatie en onbegrip.


Uitleg Zuid-Hollands Landschap:


"Beste heer van Bostelen,
 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is maandag 9 juli gestart met baggerwerkzaamheden in de Klaas Hennepoelpolder - Polders Poelgeest.
Deze werkzaamheden worden in week 31 afgerond (3 augustus 2018).  Het Zuid-Hollands Landschap heeft een ontvangstverplichting en moet hier wettelijk gezien haar medewerking aan verlenen. Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen en het depot wordt in het najaar weer weggehaald.
 
Meer informatie kunt u vinden via: https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/baggeren "