zondag 15 juli 2018

Veel Witgatjes

Zuid-Hollands Landschap heeft een informatiebord geplaatst bij het baggerdepot. Fijn, want dat maakt het in ieder geval duidelijk. Wettelijk gezien blijken ze er niet veel aan te kunnen doen en dat het waterschap de watergangen moet uitbaggeren is ook begrijpelijk. En laten we wel wezen, zonder het Zuid-Hollands Landschap hadden we waarschijnlijk helemaal geen Polders Poelgeest gehad.

De vogels lijken zich gelukkig niet zoveel aan te trekken van de werkzaamheden. Vanochtend begon in ieder geval mooi met een man Bruine Kiekendief die onder de pesterijen van meeuwen en Kieviten probeerde wat te jagen in de Veerpolder.

Niet de tijd genomen om de camera goed in te stellen, maar het is
een bewijsplaatje.

dinsdag 10 juli 2018

Dit moet ZHL uitleggen

Onderaan dit bericht de uitleg van Zuid-Hollands Landschap.


Zondag schreef ik over werkzaamheden in de Veerpolder. Ik had geen idee wat er precies aan de hand was en een mogelijk baggerdepot was niet eens in mij opgekomen. Tot ik een mailtje kreeg van iemand die navraag had gedaan bij de gemeente Teylingen.

Aanlag baggerdepot in de Veerpolder.
Een ambtenaar vertelde haar dat het waterschap daadwerkelijk een baggerdepot aanlegt. Er kon geen vergunningsaanvraag gevonden worden, omdat dit "niet nodig is als het om regulier onderhoud gaat".

De buizen die er liggen wijzen erop dat in eerste instantie de Hennepoelpolder gaat worden uitgebaggerd en dat de bagger dus in de Veerpolder zal worden opgeslagen. Zo'n opslag, lees ik op internet, duurt als hij tijdelijk is minimaal een jaar. Dat betekent in ieder geval geen broedplek voor de Kieviten volgend jaar.
En dan moet de bagger afgevoerd worden. Hoe gaat dat gebeuren? En in welke periode? Normaliter gebeurt dat met vrachtwagens en dat zou betekenen dat door het natuurgebied en de woonwijk gereden moet worden. Of is er een mogelijkheid om het via de Leede af te voeren?

Dit levert zoveel vragen op. Het gaat hier om een natuurgebied met grote waarde voor vogels. Daarnaast is het weiland waar het baggerdepot komt enkele jaren geleden met geld van vele donateurs aangekocht, om het natuurgebied compleet te maken. Ik vraag me af welke donateur toen een baggerdepot voor ogen had als verrijking van het gebied.

Ik heb uitleg gevraagd aan Zuid-Hollands Landschap, de eigenaar van het gebied. Mocht er een acceptabele reden zijn voor deze actie, wat ik hoop, dan leren ze misschien om dit soort ogenschijnlijk bizarre acties vooraf goed te communiceren met de buitenwereld. Scheelt een hoop vragen, irritatie en onbegrip.


Uitleg Zuid-Hollands Landschap:


"Beste heer van Bostelen,
 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is maandag 9 juli gestart met baggerwerkzaamheden in de Klaas Hennepoelpolder - Polders Poelgeest.
Deze werkzaamheden worden in week 31 afgerond (3 augustus 2018).  Het Zuid-Hollands Landschap heeft een ontvangstverplichting en moet hier wettelijk gezien haar medewerking aan verlenen. Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen en het depot wordt in het najaar weer weggehaald.
 
Meer informatie kunt u vinden via: https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/baggeren "

zondag 8 juli 2018

Werkzaamheden in de polders

Donderdagavond had ik het al gezien vanuit de trein. Er wordt hard gewerkt aan het noordelijke deel van de Veerpolder. Er ligt inmiddels een dijkje om het gebied en er is een brede strook gras weggehaald.

Werkzaamheden in het 'nieuwe' deel van de Veerpolder.

zondag 1 juli 2018

Lage water verdrijft ganzen?

Met het warme weer blijft er wel heel weinig water over in de polders. Met name de Veerpolder is voor een groot deel drooggevallen. Of het hieraan ligt of aan iets anders weet ik niet zeker, maar feit is wel dat het aantal ganzen vanochtend heel erg laag was. In de Veerpolder zaten 3 Grauwe en 1 Grote Canadees met 3 pullen, in de Hennepoelpolder 25 Grauwe en geen Grote Canadezen.
Ik heb eerder al eens gesuggereerd, hier op de blog en bij Zuid-Hollands Landschap, om het water al aan het begin van de lente omlaag te brengen om het aantal ganzen beperkt te houden. Nu ligt het aantal ganzen in de zomermaanden altijd lager, dus het kan ook gewoon aan het moment van het jaar liggen. Het lijkt me in ieder geval het proberen waard, al hoeft het natuurlijk niet zo laag als op dit moment.

De grote drooggevallen stukken trekken mondjesmaat vogels aan. Zo foerageerden 3 Kemphaan-mannetjes in de Veerpolder.

Twee van de 3 Kemphaanmannetjes.

zondag 24 juni 2018

De Veerpolder staat erg droog

Vanochtend was ik toch wel een beetje verbaasd dat het water in de Veerpolder zo laag stond. Goed, het heeft nauwelijks geregend en het is redelijk warm geweest, maar dit is toch wel erg laag. Het leverde wel een Witgat op van het jaar.

Witgat.

zondag 17 juni 2018

Overal Tureluurs

Wow, wat een enorme hoeveelheid Tureluurs vanochtend in de Veerpolder. Ze zaten verspreid in groepjes en vlogen flink wat heen en weer, maar al tellend kwam ik op zeker 40 exemplaren. Dat is lang geleden dat er zoveel op bezoek kwamen.

Overal liepen groepjes Tureluurs vanochtend.

zondag 10 juni 2018

Ze zijn er: jonge Visdiefjes!

Voor het eerst hebben er Visdiefjes gebroed in de polders. Vanochtend was het dan zover en zaten er twee pullen aan de waterkant!

Twee Visdief-pullen aan de waterkant.