zondag 9 mei 2021

Jagende Havik en oude bekende

De zon kwam mooi op vanochtend bij de polders. Je moet er inmiddels wel vroeg voor op, maar dan kun je wel genieten van het wakker wordende landschap.

Zonsopkomst bij de polders.

De Wintertalingen zijn vertrokken en van de Slobeenden kon ik er nog maar twee vinden. Nog een week en de eerste Bosrietzanger zal binnen zijn en dan is de zomer begonnen, wat mij betreft. Maar ook nu is er al veel te zien, onder andere de Kluten die met zijn tweeën in de Veerpolder foerageerden.

Een van het paartje Kluten in de Veerpolder.

Van [W]ATJA heb ik al even niets meer gezien of gehoord. In de Hennepoelpolder liep echter wel een ander geringde Lepelaar. Het was een oude bekende, aNP/GNfP, die in 2018 als pul geringd is in de omgeving van Bergen op Zoom. In juli en augustus 2020 verbleef deze vogel ook in de polders. Ik zal de levensloop weer opvragen om te kijken waar hij/zij in de tussentijd heeft gezeten.

aNP/GNfP samen met een andere Lepelaar in de
Hennepoelpolder.

Boven de Hennepoelpolder was een Havik aan het jagen op Kauwtjes. Dat was een mooi gezicht, volgen - versnellen - keren - slaan...mis! Uiteindelijk heeft de Havik het opgegeven. De jacht zelf ging veel te snel en onvoorspelbaar om op de foto te krijgen, maar tussen de aanvallen door was er wel even voldoende rust voor. Zo fijn, dit soort waarnemingen.

De jagende Havik

Bij de grote kolonie Kokmeeuwen van zo'n 260 vogels, is dit jaar ook een slaapboom van de Aalscholvers gekomen. Vanochtend zaten ze met zijn 18-en op te warmen in het zonnetje. Voor zover ik weet is dit het eerste jaar dat dat zo consequent gebeurd.

Aalscholvers in hun slaapboom.

Verder zaten er erg veel Kuifeenden in beide gebieden en kon ik in de Hennepoelpolder 3 Oeverlopers tegelijk fotograferen. Ook de Rietzangers en de Kleine Karekieten lieten zich redelijk goed zijn.

Drie Oeverlopers in de Hennepoelpolder...

...en één in de Veerpolder.

Rietzanger.

Kleine Karekiet.

De laatste waarneming die het vermelden waard is, was een vrouw Rouwkwikstaart op het weilandje bij de boerderij. Het blijft een beetje tricky om te zien, maar de rug is duidelijk donkerder dan bij de Witte Kwikstaart en bovendien vlekkerig. Bovendien is de stuit zwart. 

Vrouw Rouwkwikstaart.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten