zondag 20 december 2015

Is er invloed te merken van de warmte?

Even een kort berichtje. Vanochtend leek het vol in de polders. Met name veel ganzen bevolkten de polders. In de Veerpolder zaten 208 Grote Canadezen, een Brandgans en 86 Grauwe Ganzen, in de Hennepoelpolder 128 Grauwe en 3 Grote Canadese Ganzen. Met 25 soorten in de Veerpolder en 20 in de Hennepoelpolder had ik de indruk dat er meer soorten aanwezig waren dan normaal deze tijd van het jaar.
Thuis maar even de gegevens erbij gepakt en het blijkt niet zo te zijn. December 2015 heeft tot nog toe niet meer soorten opgeleverd dan voorgaande jaren, maar staat wel in de top 3. Het aantal aanwezige vogels lijkt zelfs aan de lage kant.
De hoge temperaturen van de afgelopen maand hebben dus geen noemenswaardige invloed gehad op de vogels.

De telling van vanochtend werd wel opgefleurd door een Slechtvalk die een Wintertaling probeerde te slaan en een Sperwer die hetzelfde probeerde met een Watersnip. Beide vogels kwamen van achter mij aanvliegen, redelijk laag over het water. Voordat ik de camera kon pakken waren ze al weer doorgevlogen.

In beide polders telde ik een IJsvogel, mogelijk hetzelfde exemplaar. Met een paar Waterpiepers was het een goede telling en met dit weer heerlijk om buiten te zijn.

zondag 13 december 2015

IJsduiker op de Kagerplassen

In de periode november-april tel ik samen met Vogelwerkgroep Teylingen maandelijks de vogels in het Kagerplassengebied. Gisteren was de tweede telling van dit seizoen en dat leverde een klapper op.

Op de Eijmerspoel bij Kaageiland spotte Johan Goudswaard een IJsduiker. De juveniele vogel zwom rustig rond en was met de boot goed te benaderen. Dat leverde uiteindelijk onderstaande foto op.

Juveniele IJsduiker op de Eijmerspoel, Kagerplassen 12 dec 2015.

zondag 29 november 2015

Aantal soorten neemt weer af

Het is nat, begint wat kouder te worden en inmiddels al weer eind november. Dat betekent dat het aantal soorten in de polders afneemt. Vanochtend bleef de teller hangen op 20 soorten in de Veerpolder en 16 in de Hennepoelpolder (27 verschillende soorten in beide polders samen).
Met 114 en 146 exemplaren waren resp. de Wintertaling en de Slobeend weer de meest aanwezige soorten. Twee Waterpiepers in de Hennepoelpolder en een Stormmeeuw in de Veerpolder waren de opvallendste waarnemingen.

Twee vogelaars/fotografen hadden zich de uitdaging gegeven een Waterral te fotograferen. Gelukkig had ik er vanochtend een aantal gehoord en kon ik ze wijzen op de meest kansrijke plek. Vanaf het bruggetje naar de Hennepoelpolder zag één van hen hem al oversteken van de ene rietkraag naar de andere, dus ik hoop dat het gelukt is hem in beeld te krijgen. Zo niet, dan is hier een plaatje genomen in augustus op dezelfde plek.

Waterral.

zondag 15 november 2015

Vul de polders met initialen

Zuid-Hollands Landschap is een actie begonnen waarbij je een stuk natuur kunt adopteren. Als vogelteller en genieter van de polders heb ik vrijdag 700m2 geadopteerd. Omdat ik een vierkant blok wel wat saai vond, heb ik een andere claim gelegd ;-). Zo kan ik precies zien welk deel door mij geadopteerd is. Het lijkt me leuk als de polders zich de komende tijd vullen met de initialen van mensen die de polders een warm hart toedragen en Zuid-Hollands Landschap willen steunen bij het aankopen en onderhouden van mooie stukken natuur in onze provincie.


Wil jij ook een stuk van de polders adopteren? Klik dan op de volgende link: van 6 naar 10 procent.

Terug naar de vogels. Vanochtend waaide het hard en ik verwachtte eigenlijk dat de polders een beetje leeg zouden zijn gewaaid. Dat viel mee. In de Veerpolder zwommen verspreid over de plas

zondag 1 november 2015

Baardmannetjes in de telling!

In verband met de mist vanochtend 2 uur later gaan tellen dan normaal. Ze zon had de mist vrijwel helemaal verdreven, maar tijdens de telling kwam hij regelmatig terug. Aan de zuidkant van de Hennepoelpolder kon ik net weer genieten van het zonnetje toen er twee Baardmannetjes opvlogen uit het riet.

Man en vrouw Baardmannetje in de Hennepoelpolder.

zondag 25 oktober 2015

Een Goudhaan in het riet

Dat verwacht je niet zo snel, een Goudhaan in het riet. Vanochtend zat er toch eentje in de Hennepoelpolder. Mijn oren zijn gelukkig nog goed genoeg om het ijle gepiep op te vangen.

Goudhaan in het riet van de Hennepoelpolder.
Het is een nieuwe soort voor de tellingen en pas de vijfde melding van deze soort in de polders. De Goudhaan is een gedeeltelijke trekker en komt tijdens die trek ook het bos uit.
Verder was het redelijk normaal in de polders, met redelijk wat Watersnippen, Slobeenden, Wintertalingen en Krakeenden. Op het eilandje in de Veerpolder scharrelde een Waterpieper rond tussen de Kievitten en Nijlganzen.

zondag 18 oktober 2015

Een erg late Kleine Karekiet

Vandaag geen foto's genomen, maar dat wil niet zeggen dat er niets te zien was. In de Hennepoelpolder zat een erg late Kleine Karekiet in het riet. Mede omdat het zo laat in het jaar is - de laatste melding in de polders was tot nog toe 2 oktober en in de tellingen heb ik hem nooit na 25 september gezien - een tijd staan wachten om een bewijsplaatje te schieten, maar dat is helaas niet gelukt.
De IJsvogel vliegt nog steeds rond in het gebied en ook de Waterrallen laten zich nog goed zien en horen (5). Tussen de Slobeenden in de Veerpolder zwom een man Smient in eclipskleed. Op het eilandje in diezelfde polder zaten veel Watersnippen (73) en een aantal Kievitten (11).
De Zwarte Zwaan is terug op zijn stekkie in de Hennepoelpolder. Het was er vanochtend één en er werd nog niet gewerkt aan een nest, maar als het net zo gaat als voorgaande jaren gaat dat komende weken wel gebeuren.

zondag 11 oktober 2015

7 Jaar tellen in de Veerpolder

In oktober 2008 ben ik gestart met de tellingen in de Veerpolder. Er zit dus al weer 7 jaar op. De 328 tellingen in deze polder leverden 119 soorten op en alles bij elkaar telde ik 135.682 vogels. Dat komt neer op een gemiddelde van 413,7 vogels per telling. En dan komen daar vanaf november 2008 de vogels van de Hennepoelpolder nog bij. Ik weet dat er veel vogels zitten in de polders, maar het blijven onvoorstelbare aantallen.

En hoe is het dan gegaan met de vogels? In de grafiek hieronder staan per maand het totaal aantal soorten en het gemiddeld aantal exemplaren per maand tussen oktober 2008 en oktober 2015.

Ontwikkeling soorten (linker-as, blauw) en aantallen (rechter-as, groen) in de Veerpolder (okt 2008-sep 2015).

zondag 27 september 2015

Het is herfst

De herfst is begonnen. De eerste ochtendmist, bedauwde spinnenwebben, de Kievitten zijn terug en de eerste twee Waterpiepers zijn binnen.

Ochtendmist in de Veerpolder. De zon in de rug.

zondag 13 september 2015

Racende IJsvogels en verdwijnende Watersnippen

De laatste tijd zitten er meerdere IJsvogels in de polders. Met name de zuidkant van de Hennepoelpolder is een goede plek om ze tegen te komen. Vanochtend waren het er twee. In een noodtempo achtervolgden ze elkaar, laag over het water scherend en zigzaggend van de ene kant van de tocht naar de andere. Even was ik ze kwijt, toen ze aan het verre eind de bocht om gingen. Blijkbaar waren ze via de andere tocht teruggevlogen, want opeens kwamen ze over de rietkraag heen en moesten op anderhalve meter van mij heel scherp de bocht om, om een botsing met mij te voorkomen. Het helderblauw veranderde in warm oranjebruin. Weer zo'n cadeautje dat je krijgt als je maar vaak genoeg buiten komt.

Deze Fuut trok zich weinig aan van de rondvliegende IJsvogels en
ging rustig door met visjes vangen.

zondag 6 september 2015

Eindelijk een Bruine Kiekendief in de telling

De afgelopen weken was het rustig tijdens de tellingen en viel er weinig te vertellen. Vanochtend was eigenlijk niet anders, maar leverde wel een nieuwe soort op voor dit teljaar: de Bruine Kiekendief.

Vrouwtje Bruine Kiekendief.

zaterdag 22 augustus 2015

Grauwe franjepoot, een nieuwe soort!

Fijn toch als mensen je weten te vinden als er een bijzondere waarneming in de polders gedaan wordt. Vanochtend werd ik door meerdere mensen gebeld dat er een Grauwe Franjepoot in de Veerpolder werd gezien. Later bleek dat anderen geïnformeerd of ik al gebeld was. Bedankt allemaal!

De Grauwe Franjepoot zwemt voor een Slobeend langs.
Het is maar een klein dingetje.

zondag 16 augustus 2015

De week van de rallen

Het was me het weekje wel in de polders. En dan met name in de kleine noordhoek van de Hennepoelpolder. Afgelopen maandag werd daar een Kleinst Waterhoen ontdekt. Die avond kon ik gelukkig langs en was hij redelijk goed waar te nemen. De dagen erna zijn veel vogelaars op zoek geweest naar dit zeldzame en lastig waarneembare ralletje, met wisselend succes. Een aantal vogelaars heeft uren gepost om uiteindelijk toch naar huis te gaan zonder hem te zien. Anderen hadden gelukkig meer succes. Huub Hendrix stuurde mij de volgende foto van de belangstelling.

Het Kleinst Waterhoen trok de nodige vogelaars naar de polders. Foto: Huub Hendrix.

maandag 10 augustus 2015

Het Kleinst Waterhoen: erg zeldzaam!

In 2009 heeft het Kleinst Waterhoen een keertje gebroed in de Hennepoelpolder. Vanavond werd ik gebeld dat er na 5 jaar weer één gezien werd. Snel op de fiets gesprongen en deze erg zeldzame soort weer een keer kunnen zien.


Kleinst Waterhoen in de Hennepoelpolder. Door de voetbal rechts in
beeld krijg je een indruk van hoe klein dit vogeltje is.
Met een lengte van 16-18 cm is het Kleinst Waterhoen de kleinste ral in Europa. Hij laat zich nog moeilijker zien dan bijvoorbeeld de Waterral en is dus niet alleen zeldzaam, maar leeft ook erg verborgen. Op dit moment is dit het enige op waarneming.nl gemelde exemplaar in Nederland.


Vanavond liet hij zich goed zien en niemand heeft lang hoeven wachten voor hij tevoorschijn kwam. Met een stuk of 16 vogelaars kunnen genieten van deze zeldzaamheid. En dat dus in een relatief klein vogelgebied omgeven door bebouwing.

zondag 9 augustus 2015

's Ochtends is het rustig(er)

Vanochtend was het rustig in de polders. Zo rustig dat ik zelfs geen foto's heb genomen.

Geen opvallende waarnemingen, behalve dan een vermoedelijke Bosrietzanger. Omdat ze nu niet meer zingen, is determinatie lastiger. Maar omdat dit exemplaar in de wilgenbosjes vertoefde in plaats van in het riet, was het waarschijnlijk geen Kleine Karekiet.
Verder zaten de Witgatjes (3) en de Oeverlopers (2) van gisteravond er nog en vertrokken de Spreeuwen die massaal in het riet hebben overnacht om 06:40 uur richting Warmond. Bij nader inzien en na het tellen van een gedeelte van de Spreeuwen op de foto van de elektriciteitsmast, waren het er ruim meer dan 1000. Ik schat dat er zo'n 1500 hebben overnacht in het riet en dat kon je ook wel zien. Het riet zag er een beetje verfomfaaid uit.
De Grote Zilverreigers waren er niet meer en de aanwezige Lepelaars (6) vertrokken ook snel. Het was leuk om nog wat Kleine Karekieten (2) en Rietzangers (3) te kunnen scoren.

zaterdag 8 augustus 2015

Honderden Spreeuwen gaan slapen

Vanavond eens gaan kijken wat er tegen zonsondergang gebeurt in de polders. Aanvankelijk was dat niet zo veel. De eenden dobberden rustig rond, net als de ganzen en Meerkoeten. In het riet hield iedereen zijn snavel dicht. Alleen de Witgatjes (3) waren rusteloos en vlogen regelmatig rond. Misschien dat die juveniele Havik die langs kwam daar iets mee te maken had. Boven de uitgebloeide distels wemelde het van de vliegjes.

Boven de distels wemelde het van de vliegjes.

donderdag 6 augustus 2015

Verrassing: een Blauwborst

Vandaag voor het eerst weer in de polders na een heerlijke wandelvakantie in Engeland en Schotland en ik val direct met de neus in de boter. In de Hennepoelpolder zit een Blauwborst boven in de Lisdodde. Zij (volgens mij was het een vrouwtje) bleef net lang genoeg zitten om een, zij het niet echt scherpe, foto te nemen.

Onverwacht weer een Blauwborst in de polders. 

zondag 5 juli 2015

De hitte doorstaan

Vanochtend benieuwd hoe de polders de hitte van de afgelopen dagen hadden doorstaan. Het water in de Veerpolder stond laag, maar in de Hennpoelpolder viel het mee. Dat lage water in de Veerpolder zorgt er wel voor dat er meer steltlopers aangetrokken worden. Buiten de Tureluurs (12), Grutto's (20) en Kievitten (12) die altijd wel aanwezig zijn, zaten er ook 3 Kemphanen (1 man en 2 vrouw).

Man Kemphaan in Veerpolder. 
Één van de twee vrouw Kemphaan.

zondag 28 juni 2015

Terug naar de vogels

Na het uitstapje naar de insecten, was het vanochtend weer tijd voor de vogels.

Het water in de Veerpolder staat erg laag, wat goed blijkt te zijn voor de Tureluurs (37) en de Grutto's (38). Tussen deze soorten liep ook nog een Witgat rond. Ik had hem de afgelopen week al gezien en kon hem nu ook fotograferen (toestel stond alleen verkeerd ingesteld, dus de foto is niet denderend).

Witgat in de Veerpolder vanochtend.

donderdag 25 juni 2015

Sluipwespen en wapenvliegen

Twee jaar geleden heb ik een keer insecten i.p.v. vogels gekeken in de polders (zie bericht). Vandaag maar weer een keer, want ook insecten zijn interessant. Mijn camera-set is eigenlijk niet echt geschikt om insecten te fotograferen, dus de foto's zijn niet allemaal even goed. Bovendien zijn insecten een stuk lastiger dan vogels: ze zijn klein, blijven niet zitten en zijn überhaupt lastiger te vinden. Dat betekent dat ik veel meer insecten heb gezien dan hieronder worden gemeld. Zonder goede foto kon ik een deel echter niet determineren.

Vliegen

Leuke waarnemingen waren voor mij de Zwartwitte Snuitwapenvlieg (Nemotelus pantherinus) en de Kleine moeraswapenvlieg (Oplodontha viridula). Beide soorten zaten op de bloeiende distels en vielen op door resp. een wit en een groen achterlijf, iets dat ik niet eerder had gezien bij vliegen.

De Zwartwitte Snuitwapenvlieg, Nemotelus pantherinus.
De Kleine Moeraswapenvlieg, Oplodontha viridula.
Net als vorige keer zaten er een aantal Weidevlekogen (Eristalinus sepulchralis), een soort die zijn naam eer aandoet met zijn gespikkelde ogen. Tussen de planten vond ik ook nog een Viltvlieg, Thereva nobilitata (geen Nederlandse naam) en op een boomblad een Snipvlieg, Chrysopilus cristatus (geen Nederlandse naam).


De Weidevlekoog, Eristalinus sepulchralis.
Thereva nobilitata, een Viltvlieg.
Chrysopilus cristatus, een Snipvlieg.

Sluipwespen

Het op naam brengen van de vliegen lukte redelijk makkelijk. De sluipwespen waren een ander verhaal. Ik vond er meer, maar kon er uiteindelijk 3 redelijk goed op de foto krijgen. En ook zonder naam is het genieten van deze bijzondere insecten. De enorme legboren, het soms kleine, soms grote formaat, de tekening van het achterlijf, allemaal geweldig om naar te kijken.


Een kleine sluipwesp met een geel achterlijf op distel.


Deze grote sluipwesp was met de legboor aan het prikken in een dode boom
aan de noordkant van de Veerpolder. Opvallend 'gespierde' dijen.
Een middenmaatje met een gele onderkant van het achterlijf en rode poten.

Bijen en hommels

Er vlogen veel Honingbijen en hommels op de distels. Minimaal 4 verschillende hommelsoorten kon ik onderscheiden, maar wellicht waren het er meer.

Honingbij, Apis melifera.
Steenhommel, Bombus lapidarius.
Gewone Aardhommel, Bombus terrestris.

Kevers

Ik kon opvallend weinig kevers vinden in de Veerpolder. Uiteindelijk bleef het bij Elzenhaantjes (Agelastica alni) en een Geel Soldaatje (Cantharis livida).


Geel Soldaatje, Cantharis livida.

Libellen en waterjuffers

Het aantal paringswielen van het Lantaarntje (Ischnura elegans) was overweldigend. Overal tussen de distels en brandnetels zaten ze en ze vlogen op zodra ik in de buurt kwam. Geen idee welke libellen en juffers er momenteel zouden moeten vliegen, maar de enige andere libelle die ik tegenkwam was een Gewone Oeverlibel (Orthetrum cancellatum).

Paringswiel Lantaarntje, Ischnura elegans. 
Man Gewone Oeverlibel, Orthetrum cancellatum.

Vlinders

Er vlogen maar weinig vlinders rond in het gebied. Een Distelvlinder en een zandoogje kon ik niet op de foto krijgen. Wel gelukt, een Atalanta (Vanessa atalanta) en een niet nader gedetermineerde soort Pyralidae.

Een niet nader gedetermineerde lichtmot (Pyralidae). 
Een Atalanta, Vanessa atalanta.

zondag 14 juni 2015

Opvallende aantallen

Het is halverwege juni en de soorten en aantallen beginnen opvallend te veranderen. Het was even zoeken in de gegevens van de afgelopen jaren, maar niet eerder zaten er in juni zoveel Krakeenden (98) en Kluten (5) in de Veerpolder. Het aantal Tureluurs (36) was in juni niet meer zo hoog sinds 2009 en de Slobeenden (10) en Wintertalingen (8) zijn al weer vroeg aan het toenemen. Ook voor de Slobeenden was het vandaag een zomerrecord.


Kleine Plevier, Veerpolder.
Het paartje Kleine Plevier vliegt samen rond van slikje naar slikje. Weer geen pullen kunnen vinden dit jaar. Ik ga er toch van uit dat ze een broedpoging hebben gedaan.

donderdag 11 juni 2015

Voor het eerst een Spotvogel

Rectificatie: Na veel onduidelijkheid en oorspronkelijke goedkeuring door waarneming.nl, blijkt het hier toch niet te gaan om een Spotvogel, maar om een Bosrietzanger. 

Wat een rust stralen de polders momenteel uit. Zeker aan het begin van de middag. Hier en daar wordt gezongen, hier en daar wordt gefoerageerd, maar voornamelijk wordt er gerust.

In het Elzen-Berkenbosje aan de treinkant van de Veerpolder zat een Spotvogel te zingen. Eerst dacht ik vanwege de imitaties en het feit dat er op die plek de afgelopen weken één zat te zingen aan een Bosrietzanger. Toen ik echter dichterbij kwam, vloog de vogel naar het treintalud en ging netjes voor de camera zitten zingen. Dat was dus geen Bosrietzanger.

Spotvogel in het struweel op het treintalud.

zondag 7 juni 2015

Veel nieuwe pullen en uitgevlogen nesten

En weer zaten de Scholekster-ouders luid te alarmeren. Maar deze keer kon ik ze wel zien, de pullen.

Zwemmende Scholekster-pul in de Veerpolder. Zijn broetje/zusje verschool
zich in de oeverrand.
Al twee weken lang hebben de Scholeksters pullen, afgaande op het gedrag van de ouders, maar al die tijd zaten ze verscholen tussen de hoge begroeiing aan de overkant van de sloot. Vandaag liepen ze met zijn tweeën op het gras langs het pad. Één van de twee besloot naar de alarmerende ouder aan de overkant te zwemmen.

maandag 25 mei 2015

Rectificatie: nog 3 Tafeleendpullen

Het lijkt niet zo erg als ik gisteren beweerde. Vanmiddag tijdens een uurtje uitwaaien in de polders, zwom in de sloot langs het spoor een Tafeleendvrouwtje met 3 pullen. Dat was dicht bij de plek waar ik vorige week Tafeleendpullen zag. Ik ga ervan uit dat dit het oorspronkelijke vrouwtje is dat 6 pullen had. Het vrouwtje dat ik gisteren met 1 en later 0 pullen zag zwemmen, is waarschijnlijk een ander nest geweest. Dat betekent dat er dus 2 broedgevallen Tafeleend zijn geweest. En dat is dan weer het positieve.

zondag 24 mei 2015

De laatste Tafeleendpul is niet meer

Het is een zwaar leven voor de vogelouders in de polders. De Tafeleend begon met een mooi aantal van 6 pullen. Dat was zondag 17 mei gedaald naar 5 en vanochtend zwom er nog maar 1 bij aankomst in de Veerpolder.
En ook die laatste heeft het niet overleeft, ben ik bang. Toen ik de polders verliet, kwam moeder Tafeleend voorbij gevlogen. Dat is raar voor een  moedereend met pullen. Die blijven op het water en vliegen zeker niet tientallen meters weg. Eenzaam en alleen zwom ze rond, geen pul meer te bekennen.

De inmiddels pullenloze vrouw Tafeleend.


zondag 17 mei 2015

De laatste is ook binnen

Afgelopen donderdag was de laatste soort waar ik nog op wachtte binnengekomen, de Bosrietzanger. In de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder zat hij te zingen. Ik had net een medevogelaar gezegd: "Hier verwacht ik hem elk moment." Foto's zaten er natuurlijk niet in, want ook deze vogel begint diep in het riet. Vandaag kwam ik een tweede tegen in de Veerpolder en kon ik in ieder geval een geluidsopname maken.Was het vorige week erg rustig, vandaag was qua soorten een toptelling in de Veerpolder.

zondag 10 mei 2015

Een rustige ochtend in de polders

Het was rustig vanochtend in de polders. Met maar 16 soorten in de Hennepoelpolder zelfs erg rustig. De Knobbelzwanen van vorige week waren er niet meer en ook de Koekoek liet zich niet horen. Wel zaten er minimaal 5 Oeverlopers in de Veerpolder.

De aantallen Kleine Karekiet nemen in de Hennepoelpolder nog steeds toe. Vanochtend kon ik er 7 vinden en ze laten zich steeds beter zien.

De Kleine Karekiet kruipt steeds hoger in het riet. Drie foto's van 3
opeenvolgende tellingen.

zondag 3 mei 2015

Hoeveel Knobbelzwanen?

Je blijft je verbazen over sommige waarnemingen. Vanochtend zaten er nogal wat Knobbelzwanen in de Hennepoelpolder. De afgelopen dagen zaten er al enkele tientallen, maar vanochtend moest ik 2 keer tellen voordat ik het geloofde. Vierenzestig (64) Knobbelzwanen! Ik wist niet eens dat er zoveel pasten in de polders.

21 van de 64 Knobbelzwanen in de Hennepoelpolder.

donderdag 30 april 2015

Karekarekietkietkiet...

...je hoort me wel, makkelijk zien doe je me niet. Maar met een beetje geduld is het vanochtend wel gelukt. De eerste twee Kleine Karekieten zijn terug en zitten te zingen in het riet. Eerst het geluid, met Rietzanger en Koekoek op de achtergrond.Net als de andere rietvogels zit de Kleine Karekiet na aankomst eerst een tijdje weggedoken in het riet. Gelukkig zingen ze hard en is het mogelijk om gericht te zoeken en een glimp op te vangen.


Een van de twee Kleine Karekieten in de Hennepoelpolder.

zondag 26 april 2015

Toch nog een Blauwborst...

...en misschien wel twee.

Het was slecht telweer vanochtend; toch maar gegaan. Ik had de hoop eigenlijk al opgegeven en was meer op zoek naar de eerste Kleine Karekiet, toen ik in de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder heel even een Blauwborst dacht te horen. Het duurde zeker 10 minuten voordat hij zich weer liet horen en toen was het zeker. Nog langer wachten en hij ging een paar seconden in een boompje zitten. Daarna was het weer stil. Bij het bruggetje naar de Veerpolder dacht ik er nog 1 te zien wegduiken in de begroeiing, maar daar ben ik niet zeker van. Een foto zat er niet in, dus hierbij één van twee jaar terug. De Kleine Karekiet was er overigens nog niet.

Blauwborst in de Hennepoelpolder april 2013.

zondag 19 april 2015

Update 19 april 2015

Vanavond met het mooie zonnetje nog even gaan kijken of er steltlopers aanwezig waren in de polders. Geen nieuwe steltlopers, maar wel Bokje, Waterral en Kleine Plevier. En de Kievitten in het nieuwe deel hebben pullen (in ieder geval 1 uitgekomen nest van 4).

Het enigmatische Bokje, zelfs als je weet waar hij zit zie je hem
makkelijk over het hoofd.
Dat zie je niet vaak, een Waterral rustig foeragerende in het open.
Uiteindelijk werd hij niet verjaagd door mijn aanwezigheid op het pad,
maar door een agressieve Waterhoen.
Het kostte wat keren om hem redelijk op de foto te krijgen,
een Kleine Plevier in scheervlucht over het water.