zondag 25 februari 2018

De kou zorgt voor weinig vogels

Het zat er natuurlijk in dat het ijs veel vogels uit de polders zou jagen, maar desondanks viel het niet tegen vanochtend. De Grutto's trotseerden de kou op het ijs en in de overgebleven stukken open water zaten nog best wat Slobeenden, Wintertalingen en ganzen. Met 18 exemplaren zaten er zelfs veel Bergeenden.

Een deel van de aanwezige Grutto's.

De Kieviten hadden allemaal een schuilplekje gevonden achter het eilandje in de Veerpolder gevonden. Op bovenstaande foto kun je er nog een paar zien.

Drie van de achttien aanwezige Bergeenden.
In de Veerpolder lag een dode Gewone Bosmuis, half opgegeten en stijf bevroren. De dader is onbekend. Dat kan een roofvogel zijn geweest, maar ook een kleine marterachtige.

Dode Gewone Bosmuis op het pad rond de Veerpolder.
Ook in de Veerpolder is een Grauwe Gans al begonnen met nestelen. Dat lijkt heel vroeg, maar is redelijk normaal. Vorige week al vond ik in het Kagerplassengebied een ganzenei en vandaag deden een paar Zilvermeeuwen zich in de Veerpolder zich tegoed aan een ganzenei.

Nestelende Grauwe Gans.
Op het weilandje in de Hennepoelpolder zaten veel meeuwen, waaronder 10 Stormmeeuwen. Blijkbaar wisten ze dat de vogels bij de boerderij gevoerd gingen worden, want toen er voer op het plaatsje gestrooid werd, waren ze er snel bij.

Deze Stormmeeuw bleef zitten toen de rest naar het gestrooide voer vlogen.
Bij de boerderij liep nog een Grote Gele Kwikstaart, de afgelopen weken een min of meer vaste gast hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten