zondag 8 mei 2016

Topdrukte deze week

De vakantie maakte het mogelijk om deze week vaker naar de polders te gaan en dat leverde veel op (zie eerdere berichten). Vanochtend was het ook weer raak. De gisteren gemelde Groenpootruiter zat er nog, een Koekoek liet zich horen, een Grote Bonte Specht haalde insecten uit de paaltjes bij de boompjes en 2 Bruine Kiekendieven bezochten het gebied.

Eindelijk weer eens een Groenpootruiter in de telling.

De Groenpootruiter was een fijne waarneming. Deze vogel komt elk jaar wel langs, maar zit zelden in de tellingen. Alleen in 2009, 2011 en 2014 konden ze tijden de ronde gescoord worden.
Het gaat weer wat beter dit jaar met de steltlopers. Naast de Groenpootruiter zaten er ook 3 Tureluurs, 2 Grutto's, 3 Scholeksters, 2 Kluten, 7 Oeverlopers, 1 Kleine Plevier en 18 Kieviten. Met de Kleine Strandloper, de Temmincks Strandloper, de Steltkluut, de Witgat, de Watersnip en de Bosruiter van de afgelopen weken is dat een leuke club. Ik mis alleen de Kemphaan en de Zwarte Ruiter.

De Groenpootruiter verplaatste zich door de Veerpolder.
Tot nog toe kan ik maar 1 Kleine Plevier vinden in de Veerpolder.
De Grote Bonte Specht is meestal te vinden bij de dode bomen in de Veerpolder. Deze keer zat hij echter op de paaltjes die de boompjes langs het pas steunen. Hij haalde her en der insecten uit het hout en onder de banden vandaan.

Grote Bonte Specht man op een boompje langs het Veerpolderpad.
Zowel in de Veerpolder als boven de Hennepoelpolder joeg een Bruine Kiekendief. De eerste was een volwassen vrouwtje en werd snel weggejaagd door de Kieviten. De tweede hield het een stuk langer vol tegen de aanvallende Kokmeeuwen van de broedkolonie in de Hennepoelpolder. Deze vogel hield me wel even bezig, want ik vond het niet een heel karakteristieke Bruine Kiekendief. Het silhouet, het gedrag en de witte basis van de handpennen deden mij twijfelen. Thuisgekomen kon ik er met de vogelgids echter niks anders van maken. Voorlopig houd ik het er maar op.


Bruine Kiekendief boven de Hennepoelpolder.
In de Hennepoelpolder zijn de eerste Waterhoentjes uit het ei gekropen. Er liepen 5 pullen samen met de oudervogels langs de oever. De 5 Kleine Karekieten en 4 Rietzangers in de Hennepoelpolder lieten zich goed horen, maar nauwelijks zien. Ook in de Veerpolder zijn de Kleine Karekieten neergestreken, maar ze zijn het er nog niet over eens wie het stukje riet aan de noordoost kant mag hebben als territorium. Twee exemplaren joegen elkaar continu weg en hadden alleen oor en oog voor elkaar. Resultaat? Ik werd bijna aangevlogen!

Een Ekster op een Lisdodde-stengel, dat zie je niet zo vaak.
Na zo'n anderhalf uur tellen, stond de teller op 40 soorten. Een respectabel aantal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten