zondag 27 mei 2018

Veel soorten aanwezig in de polders

Voor het waarnemen van flink wat soorten in een klein gebied, is dit een mooie tijd. Vanochtend bleef de teller uiteindelijk voor beide poldertjes samen staan op 44 soorten. En daar zaten leuke soorten bij.

Inmiddels zitten op 5 verschillende plaatsen de Bosrietzangers te zingen, vliegen er 2 Kleine Plevieren al roepend rond en zijn de Kluten er ook nog steeds. In het riet van de Hennepoelpolder wemelt het van de Kleine Karekieten (7 zingend) en in de boompjes wordt druk gezongen door Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf en Tuinfluiter.

De Kleine Plevieren vliegen roepend rond (foto van eerder).
Zwartkop-man, foto van eerder.
De Kool- en Pimpelmezen voeren hun jongen en de verschillende eendensoorten bewaken, met wisselend succes, hun gezinnen.

Er zijn dit jaar minder broedgevallen van de Kokmeeuw in de polders.
Alleen de Kokmeeuwen hebben niet zoveel plek meer om te broeden. Het aantal nesten is ten opzichte van voorgaande jaren flink gedaald en ze liggen ook veel meer verspreid over het gebied. Daar staat tegenover dat dit jaar de Visdief voor het eerst broedt in de polders. Op de punt van het eilandje in de Hennepoelpolder liggen 3-4 nesten. Op dit moment zijn ze moeilijk te zien vanwege de begroeiing, maar toen de begroeiing er nog niet was een paar weken terug zaten er continu 4 paartjes.


De Vidief broedt voor het eerste in de polders. Foto van eerder.
De Tafeleend heeft inmiddels pullen. De komend weken verwacht is ook pullen van de Slobeend. Die zie ik niet elk jaar, maar wel vaak. En de los rondzwemmende mannetjes geven hoop ik aan dat de vrouwtjes op de nesten zitten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten