zondag 12 februari 2017

En weer weg...

En toen ging het weer vriezen en sneeuwen. Vanochtend als eerste in de polders, geen voetstappen in de sneeuw anders dan die van hazen, Blauwe Reiger en Meerkoet. De verse sneeuw knarste heerlijk onder de schoenen.

Een groepje van 25 Kieviten en 2 Nijlganzen (niet op foto), meer zat er niet.
In de Veerpolder zaten 25 Kieviten en 2 Nijlganzen en die eerste vlogen weg tijdens de telronde.

Het aantal wandelaars dat kwam genieten van de witte wereld was vanochtend bijna net zo hoog als het aantal vogels. In de Pitrus langs het pad scharrelden nog 2 Winterkoningen; er vlogen 6 Waterpiepers en een Watersnip op uit het stuk tussen de ingang van de Veerpolder en het spoor.

Winterkoning in de Pitrus.
In deze omstandigheden hoop ik altijd op Waterrallen en misschien een Roerdomp, maar dat zat er niet in vandaag. Die laatste soort kwam voorheen met ijs op het water altijd een keertje langs en is al een tijd niet gezien in de polders.

De Hennepoelpolder ligt er mooi, maar stil bij.
Met 6 soorten in de Veerpolder (38 vogels) en 7 soorten in de Hennepoelpolder (19 vogels) was dit lang niet de stilste telling. Voor beide polders staat het laagte-record op 1 soort (2 vogels in de Veerpolder/1 vogel in de Hennepoelpolder). De 12 meeuwen op het weilandje bij de boerderij, 6 Kok- en 6 Stormmeeuwen gingen daar dus al ruimschoots overheen.

Stormmeeuw in de Hennepoelpolder.
De sneeuw zorgde voor bijzonder licht en langzaam vulden de polders zich met wandelaars en sleetje-rijders. Bij gebrek aan vogels genoten van het plezier dat de kinderen hadden met de slee. Nu is het wachten op de eerste Grutto. Die is er wel eens geweest op 13 februari, in 2011. Maar dan moet eerst de sneeuw verdwijnen.

Sneeuw op de Elzenproppen.
De ingang van de Veerpolder. Rechts zaten 6 Waterpiepers en een Watersnip.

Het laatste stukje van de telronde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten