zondag 1 januari 2017

Eerste telling 2017 en terugblik 2016

Het was vrijwel helder bij de start van de eerste telling van 2017, maar gaandeweg kwam de mist opzetten. Gelukkig bleef het beperkt en kon er doorgeteld worden.

De Veerpolder leverde 24 soorten op, een redelijk aantal voor de tijd van het jaar, maar de Hennepoelpolder slechts 8. De kop is eraf en met 2 Ooievaars, een Sperwer, 3 Stormmeeuwen en een Tafeleend was het nog best aardig.

Stijgers en dalers 2016

Ik ben bezig met het uitwerken van de data van 2016 en daar is al het volgende uitgekomen. Een... 
aantal stijgers in de Veerpolder zijn de Bergeend, Grauwe Gans, Kleine Karekiet, Kluut, Koolmees, Rietzanger, Waterral en Witgat.

De Grauwe Gans blijft toenemen in de polders en dat had ik niet verwacht. De top leek wel een beetje bereikt, maar het kan blijkbaar nog meer. In de Veerpolder wordt nauwelijks gebroed, maar in de Hennepoelpolder wel. Het aantal pullen was dit jaar echter beperkt, omdat er actief gewerkt is aan het terugdringen van de aanwas. Dat heeft echter geen effect gehad op de aanwezige volwassen vogels.

Ontwikkeling Grauwe Gans in de Veerpolder 2009-2016.
De rietkragen in de Veerpolder worden steeds geschikter voor de Kleine Karekiet en Rietzanger, wat blijkt uit de toename in zowel aantallen als aantal tellingen met deze rietvogels. Dat is goed nieuws, want in de Hennepoelpolder gaat het iets minder goed.

Ontwikkeling Kleine Karekiet in de Veerpolder 2009-2016.
Ontwikkeling Rietzanger in de Veerpolder 2009-2016.

Leuk is de toename van de waarnemingen van de Kluut. Ook zijn er afgelopen jaar paringen waargenomen, wat de hoop doet groeien dat deze mooie steltloper een keer gaat broeden in de polders.

Ontwikkeling Kluut in de Veerpolder 2009-2016.
De volgende soorten zijn in 2016 afgenomen: Boerenzwaluw, Fuut, Meerkoet, Rietgors en Wintertaling. De drastische afname van het aantal waargenomen Boerenzwaluwen de afgelopen jaren komt niet overeen met de lichte toename van het aantal broedgevallen in Nederland (sovon.nl). Het zou fijn zijn om te weten hoe dat in de directe omgeving van de polders zit of dat het misschien aan het gebied zelf ligt (verminderd voedselaanbod?).

Ontwikkeling Boerenzwaluw in de Veerpolder 2009-2016.
De Meerkoet blijft één van de meest aanwezige vogels in de Veerpolder, maar de aantallen nemen al jaren af. 2016 heeft daar geen verandering in gebracht. Het ziet er niet naar uit dat er op termijn een verandering komt als het verdwenen gras niet terugkomt in het gebied.

Ontwikkeling Meerkoet in de Veerpolder 2009-2016.
De Hennepoelpolder zijn onder andere de Grauwe Gans, Kokmeeuw, Lepelaar, Roodborst en de Witgat toegenomen in 2016. Hierboven is al iets gezegd over de Grauwe Gans. De toename van de Kokmeeuw heeft te maken met de uitbreiding van de broedkolonie die hier sinds 2014 is gevestigd. Het leverde veel nesten op in 2016. Vanaf het pad zijn de nesten niet te tellen, maar op basis van de aanwezige volwassen vogels, schat ik dat er tussen de 100 en 150 broedparen waren.

Ontwikkeling Kokmeeuw in de Hennepoelpolder 2009-2016.
Voor de toename van de Witgat in beide polders heb ik geen verklaring. Het kan zijn dat er dit jaar meer slikrandjes beschikbaar waren om op te foerageren.

Ontwikkeling Witgat in de Hennepoelpolder 2009-2016.
De Lepelaar was in 2016 niet zo vaak aanwezig als in voorgaande jaren, maar wel met grotere aantallen. Daardoor lag het gemiddeld aantal hoger.

Dalers waren er ook in de Hennepoelpolder: Aalscholver, Fuut, Scholekster en Rietzanger.
De afname van de Aalscholver had te maken met de grote hopen aarde die lange tijd rondom het geitenweitje van de boerderij hebben gelegen. Hierdoor was de favoriete rustplaats van de Aalscholvers lang niet beschikbaar. Waarschijnlijk heeft ook de Scholekster hier last van gehad.
De afname van de Rietzanger zette ook in 2016 door. De afname van de hoeveelheid rietkragen is hier waarschijnlijk de oorzaak van.

Ontwikkeling Rietzanger in de Hennepoelpolder 2009-2016.

Nieuw en verdwenen

Voor het eerste zaten er in 2016 geen nieuwe soorten in de tellingen. Buiten de tellingen kwam er nog wel een nieuwe langs, de Steltkluut.
Voor het eerst sinds de start van de tellingen eind 2008 ontbrak in 2016 de Dodaars volledig. Heel jammer. De afgelopen jaren ging het al hard bergafwaarts met dit kleine fuutje, maar kon er altijd wel 1 gescoord worden. In 2016 is het gebleven bij één enkele losse waarneming buiten de tellingen om (maart).
Ontwikkeling Dodaars in de Hennepoelpolder 2009-2016.

1 opmerking:

  1. Hallo Hans,
    allereerst een heel goed 2017 gewenst.
    Ik kijk iedere keer met veel belangstelling naar jouw blogs, afgelopen jaar ben ik zelf minder in de polders geweest maar mij was ook wel een en ander opgevallen, wat ik hierboven ook zie. De boerenzwaluwen, ik heb er wel eens een zien vliegen maar niet zoals eerdere jaren dat ze bij de scheepsloods in en uit vlogen of daar op het dak op de windroos zaten...Wat mij ook opviel,maar ik niet hier heb gezien.....minder grutto's en ze leken er ook een kortere periode te zijn. Ben wel benieuwd wat jouw statistieken daarover zeggen. Verder was ik blij met de kluten. Een paring heb ik zelfs gezien,duimen dat dit komend jaar ook weer gaat gebeuren. Het blijft een mooi gebiedje,zeker in het het voorjaar.
    groetjes Ghita

    BeantwoordenVerwijderen