zondag 4 december 2016

IJs vermindert aantal soorten

Voor het eerst deze winter (meteorologisch) lagen de polders bijna helemaal dicht. Een enkel wak in de Veerpolder en een paar in de Hennepoelpolder waren al het open water dat beschikbaar was voor de eenden. Er waren er dus niet zoveel te bekennen en de ganzen waren helemaal afwezig.

Bergeenden en Wintertalingen in het enige open water in de Veerpolder.

De Bergeenden zijn de laatste weken weer volop aanwezig en ook de Kieviten halen weer enkele tientallen. Die laatste vlogen vanochtend tijdens de telling weg. Net als elk jaar zie ik in de wintermaanden meer roofvogels dan in andere maanden. Vanochtend werden de roofvogels vertegenwoordigd door een Sperwer en een Buizerd.

In de kantjes kon ik nog een enkele Watersnip vinden.

Watersnip weggedoken aan de rand van het ijs.
De meest voorkomende vogel vanochtend was de Spreeuw. Normaal zijn ze goed te zien, maar dit keer zaten ze allemaal in het gras verscholen. Pas toen ik langsliep vlogen ze op en gingen ze in het zicht zitten.

Een deel van de Spreeuwen vanochtend.
Tussen de meeuwen zitten weer regelmatig één of enkele Stormmeeuwen. Iets groter dan de Kokmeeuwen, kleiner dan de Zilvermeeuw, groenige poten en groenige snavel.

Stormmeeuw tussen vier Kokmeeuwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten