zondag 13 december 2015

IJsduiker op de Kagerplassen

In de periode november-april tel ik samen met Vogelwerkgroep Teylingen maandelijks de vogels in het Kagerplassengebied. Gisteren was de tweede telling van dit seizoen en dat leverde een klapper op.

Op de Eijmerspoel bij Kaageiland spotte Johan Goudswaard een IJsduiker. De juveniele vogel zwom rustig rond en was met de boot goed te benaderen. Dat leverde uiteindelijk onderstaande foto op.

Juveniele IJsduiker op de Eijmerspoel, Kagerplassen 12 dec 2015.

Het is de tweede keer dat we deze soort in de telling hebben. De eerste was op 14 januari 2012 een stukje verderop, op de Kever. Met het formaat van een Aalscholver is het een forse vogel. De massieve kop en snavel maken het een geweldig beest om te zien. De regelmatig geschubd ogende bovendelen geven aan dat dit een juveniel/1e winter exemplaar was.

Twee van de vele Dodaarsen in het Kagerplassengebied.
De watervogeltelling leverde verder veel Dodaarsen op en een leuk aantal Havikken, Sperwers, Torenvalken en Buizerds (we tellen meer dan alleen de watervogels). In de Kaagpolder stonden een paar Toendra-rietganzen en verspreid door het gebied telden we 7 Grote Zilverreigers.

Buizerd verterkt van een lantaarnpaal langs de Zijldijk.
Terug naar polders Poelgeest. Het is nog steeds rustig daar. Vorige week nog wel een eenzame Tureluur kunnen scoren tussen de Kieviten die momenteel in grote aantallen de Veerpolder bezoeken (vanochtend waren het er 66). Ook hier neemt het aantal langskomende en jagende roofvogels, zoals elk jaar in de winter, toe. Vandaag een Buizerd, een Sperwer en een Havik. Er zitten nog steeds grote aantallen Slobeenden (92), maar het aantal Wintertalingen neemt een beetje af (80).
Met nog een paar tellingen te gaan staat het aantal soorten in de tellingen op 84 en inclusief de losse bezoeken op 94. Het wordt lastig om dit jaar de 100 soorten te halen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten