zondag 25 oktober 2015

Een Goudhaan in het riet

Dat verwacht je niet zo snel, een Goudhaan in het riet. Vanochtend zat er toch eentje in de Hennepoelpolder. Mijn oren zijn gelukkig nog goed genoeg om het ijle gepiep op te vangen.

Goudhaan in het riet van de Hennepoelpolder.
Het is een nieuwe soort voor de tellingen en pas de vijfde melding van deze soort in de polders. De Goudhaan is een gedeeltelijke trekker en komt tijdens die trek ook het bos uit.
Verder was het redelijk normaal in de polders, met redelijk wat Watersnippen, Slobeenden, Wintertalingen en Krakeenden. Op het eilandje in de Veerpolder scharrelde een Waterpieper rond tussen de Kievitten en Nijlganzen.

zondag 18 oktober 2015

Een erg late Kleine Karekiet

Vandaag geen foto's genomen, maar dat wil niet zeggen dat er niets te zien was. In de Hennepoelpolder zat een erg late Kleine Karekiet in het riet. Mede omdat het zo laat in het jaar is - de laatste melding in de polders was tot nog toe 2 oktober en in de tellingen heb ik hem nooit na 25 september gezien - een tijd staan wachten om een bewijsplaatje te schieten, maar dat is helaas niet gelukt.
De IJsvogel vliegt nog steeds rond in het gebied en ook de Waterrallen laten zich nog goed zien en horen (5). Tussen de Slobeenden in de Veerpolder zwom een man Smient in eclipskleed. Op het eilandje in diezelfde polder zaten veel Watersnippen (73) en een aantal Kievitten (11).
De Zwarte Zwaan is terug op zijn stekkie in de Hennepoelpolder. Het was er vanochtend één en er werd nog niet gewerkt aan een nest, maar als het net zo gaat als voorgaande jaren gaat dat komende weken wel gebeuren.

zondag 11 oktober 2015

7 Jaar tellen in de Veerpolder

In oktober 2008 ben ik gestart met de tellingen in de Veerpolder. Er zit dus al weer 7 jaar op. De 328 tellingen in deze polder leverden 119 soorten op en alles bij elkaar telde ik 135.682 vogels. Dat komt neer op een gemiddelde van 413,7 vogels per telling. En dan komen daar vanaf november 2008 de vogels van de Hennepoelpolder nog bij. Ik weet dat er veel vogels zitten in de polders, maar het blijven onvoorstelbare aantallen.

En hoe is het dan gegaan met de vogels? In de grafiek hieronder staan per maand het totaal aantal soorten en het gemiddeld aantal exemplaren per maand tussen oktober 2008 en oktober 2015.

Ontwikkeling soorten (linker-as, blauw) en aantallen (rechter-as, groen) in de Veerpolder (okt 2008-sep 2015).