zondag 20 januari 2013

Waarom doe ik dit?

Dat was wat ik dacht toen ik vanochtend om 8:40 aankwam in de Veerpolder. Ik hoorde geen vogels, ik zag geen vogels. En dat was precies wat ik verwacht had. De wind blies straf uit het oosten en de gevoelstemperatuur was laag, heel laag. Maar ja, je doet wekelijkse tellingen of je doet het niet.
Uiteindelijk zaten er in beide polder samen 5 soorten, exact het aantal dat Fred Klootwijk voorspelde. Tegen het einde van telronde dacht ik dat de Winterkoning voor een keertje de meest talrijke soort in de polders zou zijn. Ik telde er 4. Dat was meer dan die ene Buizerd, die 2 Blauwe Reigers en die ene Pimpelmees. Maar ter hoogte van de Historische Scheepswerf gooiden 12 Putters 'roet in het eten' voor het kleine vogeltje. Het was overigens erg leuk om te zien hoe de Winterkoninkjes in het riet gebruik maakten van de holletjes tussen ijs en sneeuw om zich te verplaatsen. Het waren net gevederde muisjes.
Ok, het was koud en er zat niet veel, maar de polders zijn mooi en mijn telreeks is nog intact.

woensdag 16 januari 2013

Sperwer in de boom en hazen op het ijs

Maar eerst een Waterpieper voor de deur! Gistermiddag om een uur of vier hipte er een Waterpieper voor mijn deur. Ongelooflijk, maar waar! Hij werd gespot door mijn vrouw vanuit het keukenraam. Snel de camera gepakt en op het aanrecht geklommen. Bijna recht naar beneden door het raam gefotografeerd, dus de plaatjes waren niet super.

Waterpieper op het tuinpaadje!
Ik ken geen andere waarnemingen van Waterpiepers op de stoep van een woonwijk, midden in stedelijke bebouwing. Is dit uniek? Of trekt de Waterpieper langzaam het stedelijk gebied in?


Nu de Waterpieper voor mijn deur zit, was ik benieuwd of er nog iets in de polders zou zitten. Vandaag scheen het zonnetje, dus even gaan kijken.
Al het water is nu bedekt met ijs, dus er waren geen watervogels te bekennen. Wel was het ijs bezaaid met sporen van overstekende hazen. Rond hun pootafdrukken stonden kleine heuveltjes vastgevroren sneeuw. Een mooi gezicht.

Hazensporen op het ijs.
In de Hennepoelpolder vond ik nog een eenzaam Sperwer-vrouwtje, stil zittend in een boom.


Sperwer-vrouwtje in de Hennepoelpolder.zondag 6 januari 2013

Katten in de polder

Halverwege de ingang van de Veerpolder en het bruggetje naar de Hennepoelpolder kwam ik vanochtend het volgende spoor tegen.


Nou ben ik niet zo thuis in zoogdiersporen, dus bij thuiskomt even de gids erbij gepakt. Geen nagels te zien, dus een kat.

vrijdag 4 januari 2013

2012 was een goed jaar voor...

Afgelopen maandag de laatste telling van het jaar gelopen. 2012 zit erop en heeft een hoop telplezier opgeleverd. In totaal heb ik in beide polders 49 tellingen gedaan, het overgrote deel op de zondagochtend, een heel enkele keer op een andere ochtend. Voor beide polders leverden die tellingen 1 soort minder op dan in 2011. In de Veerpolder bleef de teller staan op 82, in de Hennepoelpolder op 70. In totaal telde ik in de Veerpolder 21753 vogels (gemiddeld ruim 443 per telling) en in de Hennepoelpolder 16297 (gemiddeld ruim 332 per telling).

Veerpolder


2012 was een goed jaar voor FuutWintertaling en Grutto in de Veerpolder. De Meerkoet en de Wilde Eend zaten in de meeste tellingen, allebei 47 van 49, maar qua aantallen spande de Wintertaling de kroon, met ruim 4800 getelde exemplaren in 40 tellingen, een gemiddelde van ruim 120 exemplaren per telling. De soort met het hoogste aantal exemplaren in één telling was echter de Grutto. De polder kleurde helemaal roodbruin met 664 exemplaren op 11 maart. Dat leverde ook meteen een record aantal vogels op: 1074. Het hoogste aantal soorten telde ik op 20 mei: 36.

De afgelopen jaren zijn de Wintertaling en de Grutto gestaag toegenomen in aantal. De Grutto komt met steeds meer exemplaren in maart langs, om vervolgens door te trekken naar de broedgebieden in de omgeving. De Wintertaling is het hele jaar aanwezig, maar duidelijk in hogere aantallen in herfst en winter.


Ontwikkeling van het gemiddeld aantal exemplaren per telling over de periode
2009-2012. van de Grutto en de Wintertaling in de Veerpolder.

De enige soort die de afgelopen jaren duidelijk is afgenomen in de Veerpolder, is de Meerkoet. Het gemiddelde aantal exemplaren per telling nam sinds 2009 jaarlijks met zo'n 7 exemplaren af.

Ontwikkeling van het gemiddeld aantal exemplaren per telling over de periode
2009-2012. van de Meerkoet in de Veerpolder.

Nieuwe soorten in 2012


In 2012 leverden de tellingen in de Veerpolder 7 nieuwe soorten op: Groenling, Halsbandparkiet, Heggenmus, Koekoek, Pijlstaart, Turkse Tortel en Slechtvalk. Geen van deze soorten was tijdens meer dan 2 tellingen aanwezig, dus er kan nog niet gesproken van vaste gasten. Buiten de wekelijkse telllingen heb ik nog 2 nieuwe soorten waargenomen tijdens losse bezoeken aan de Veerpolder: Kanoet en Keep.

Klaas Hennepoelpolder


In de Hennepoelpolder zijn de afgelopen 4 jaar vijf soorten gestaag toegenomen in aantal: Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Krakeend, Slobeend en Wintertaling. Deze toename lijkt, met uitzondering van de Krakeend, te wijten aan de toename van het wateroppervlakte in de polder. De Krakeend is vrijwel uitsluitend te vinden in de tochten aan de zuidkant van het gebied. Deze zijn de afgelopen jaren niet groter geworden, dus in dit geval kan de toename niet verklaard worden door een toename aan wateroppervlakte.
In de Hennepoelpolder zijn geen soorten die de afgelopen 4 jaar gestaag zijn afgenomen. Negatieve trends zijn niet vast te stellen, maar een tweetal soorten zijn in 2012 wel, hopelijk eenmalig, minder waargenomen: Dodaars en Rietgors.

Ontwikkeling van het gemiddeld aantal exemplaren per telling over de periode
2009-2012 van de Grauwe Gans, Grote Canadees, Krakeend, Slobeend en
Wintertaling in de Klaas Hennepoelpolder.

Nieuwe soorten in 2012


In 2012 leverden de tellingen in de Hennepoelpolder 5 nieuwe soorten op: Brilduiker, GroenlingKoekoek,  Slechtvalk en Zwarte Ruiter.

Voor wie geïnteresseerd is in meer cijfers, heb ik bestanden per polder beschikbaar met per soort het aantal tellingen waarin hij is waargenomen, het maximale aantal in 1 telling en het gemiddeld aantal exemplaren per telling over 2012. Deze gegevens heb ik aangevuld met de gemiddeldes van 2009-2011. Opvragen kan via de mail (zie profielpagina).