De telgebieden

Het telgebied bestaat uit twee afzonderlijke polders, de Veerpolder aan de noordkant en de Klaas Hennepoelpolder aan de zuidkant. In 2007 heeft het Zuid-Hollands Landschap het gebied aangekocht en ingericht.

De Veerpolder


Deze polder bestaat uit stukken moeras, grasland en grote waterpartijen. Oorspronkelijk waren er bruggen aanwezig, waardoor het gebied ingewandeld kon worden. Al snel werd duidelijk dat het gebied een aantrekkelijk broedgebied was voor Kieviten, Tureluurs, Scholeksters en verschillende eendensoorten. In de zomer van 2008 liepen er nog regelmatig mensen door de broedende vogels heen. Zuid-Hollands Landschap heeft de bruggetjes voor het broedseizoen 2009 weggehaald.

Het gebied heeft zich sinds 2007 ontwikkeld tot een geweldig vogelgebied. Het is uniek om zo'n gebied zo dicht bij de stad te hebben. Omdat het relatief klein is, is het goed te overzien en rondwandelend over het pad, is het gehele gebied goed te tellen.

Helaas is er geen goede kaart aanwezig met de waterverdeling in het gebied. Hieronder staat een kaartje met bij benadering de waterpartijen in augustus 2012.

Overzicht van de waterpartijen in het telgebied (augustus 2012). Bij benadering ingetekend.

De Hennepoelpolder


Deze polder bestaat voornamelijk uit rietkragen, slikjes, ruigtes en waterpartijen. Aan de oostkant van het gebied valt een geitenwei binnen het telgebied. Deze wei hoort bij de boerderij buiten het telgebied en het wandelpad loopt gedeeltelijk over het erf van deze boerderij.
Gedeeltelijk ingericht als helofytenfilter moet deze polder het oppervlaktewater van de naastgelegen wijk Poelgeest zuiveren. Aan de westkant is een gemaal aanwezig.

Landschappelijke ontwikkelingen


In de Veerpolder valt met name de groei van bomen (elzen, berken, essen en wilgen) op aan de oost- en westkant van het gebied. Deze groei neemt vanuit die punten steeds meer het zicht op het water weg. De vraag is of de bomen zo hoog worden dat ze het gebied minder aantrekkelijk maken voor aanvliegende vogels. Nu de bomen groter worden, zie ik wel vaker lijsterachtigen, vinkachtigen, mezen en de Bosrietzanger. Naast de groei van de bomen, is het oorspronkelijke grasland aan het verruigen en dicht aan het groeien met voornamelijk Pitrus.

In de Hennepoelpolder zijn een aantal rietkragen in de loop van de jaren verdwenen. Gedeeltelijk is dit waarschijnlijk te wijten aan de grote aantallen ganzen die zich in het gebied ophouden. Vooral aan de noordkant heeft dit veel extra water en slikjes opgeleverd. Één van de rietkragen, ten noorden van het gemaal is actief verwijderd. In eerste instantie leverde dit een grote slikplaat op, maar die is inmiddels grotendeels onder water verdwenen. Het grote veld tussen de molen en het gemaal is in de afgelopen jaren sterk verruigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten