De soortenAalscholver

Bergeend

Blauwborst

Blauwe Reiger

Bosrietzanger

Dodaars


Ekster


Fuut


Grauwe
Gans

Grote Canadese
Gans

Grote
Mantelmeeuw

Grote
Zilverreiger

Grutto


IJsvogel


Kauw


Kemphaan

Kievit

Kleine Karekiet

Kleine Plevier

Kluut

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

Krakeend

Kuifeend

Lepelaar

Meerkoet

Nijlgans

Paapje

Putter

Rietgors

Rietzanger

Roodborst

Scholekster

Slobeend

Stormmeeuw

Tafeleend

Tapuit

Tureluur

Visdief

Waterhoen

Waterral

Watersnip

Wilde eend


Wintertaling


Zilvermeeuw


Zwarte Kraai


Zwarte Ruiter


Roofvogels


Overige
eenden

Overige
zangers

En wat er nog gaat komen...

Soortgroepen:


Duiven

Kwikstaarten

Lijsterachtigen

Zeldzaamheden

1 opmerking:

  1. Hallo Hans, na in februari 2018 een aantal keren te hebben gezocht naar de baardmannetjes, is het uiteindelijk gelukt om een baardmanvrouwtje te fotograferen. Gisteren 14 maart 2018. Was te vinden in rietkraag bij verbindingsbruggetje tussen de twee polders. Daar waar blauwborst en andere rietvogels vaker zijn te zien. Benieuwd of dit iets blijvends wordt? Met vriendelijke groeten Cor Harings Warmond. (verloren handschoen van je teruggekregen ergens in februari).

    BeantwoordenVerwijderen