zondag 10 juni 2018

Ze zijn er: jonge Visdiefjes!

Voor het eerst hebben er Visdiefjes gebroed in de polders. Vanochtend was het dan zover en zaten er twee pullen aan de waterkant!

Twee Visdief-pullen aan de waterkant.

Het was maar de vraag of de pullen zich wilden laten zien. Toen de Visdiefjes gingen broeden was de punt van het eilandje in de Hennepoelpolder kaal. Een stuk of vier nesten werden er gemaakt, maar al gauw werden ze aan het oog onttrokken door de begroeiing. Hoe het daarna verder ging was onduidelijk. Aan het aantal volwassen Visdieven dat rond vloog, was af te leiden dat drie á vier nesten werden onderhouden. Er is er nu in ierder geval één uitgekomen. Een leuke nieuwe broedsoort.

Bij de Kokmeeuwen komen nog steeds nieuwe jongen uit het ei. Hoewel de grootte van de kolonie dit jaar een stuk kleiner is dan de afgelopen jaren, liggen er nog genoeg nesten. Naast een jong van ongeveer een week oud, liepen er ook jongen van circa drie weken. Het verschil is dan aanzienlijk.

Ongeveer een week oude Kokmeeuw-pul.
Ook bij de eenden gaat het nog steeds goed met de pullen. Naast de al aanwezige Bergeend-, Wilde Eend-, Krakeend- en Tafeleendpullen, zwommen vanochtend ook de eerste Slobeend- en Kuifeendpullen in de Veerpolder. Vooral de Slobeend is erg leuk, want daar zie ik niet elk jaar pullen. De Kuifeend is wel een jaarlijks succesvolle broedvogel.

De Tafeleendpullen groeien gestaag.
Ook de Krakeendpullen zijn al wat groter.
Dit jaar voor het eerst in een telling, Slobeendpullen.
De eerste Kuifeendpullen van het jaar.
De Slobeendpullen waren al wat ouder, maar de Kuifeendpullen zijn echt pas net uit het ei gekropen.

Naast alle jonge vogels, zaten er vanochtend opvallend veel Tureluurs en Grutto's in de Veerpolder. Met zeker 13 was het het hoogste aantal Tureluurs in tijden en met 57 was het aantal Grutto's ook hoog voor deze tijd.

Een van de vele Tureluurs in de Veerpolder.
De Blauwborst zit bij zonsopkomst nog te zingen in de Veerpolder. Een uurtje later is hij weer helemaal stil. Op het weilandje bij de boerderij loopt regelmatig een Kleine Plevier.

Kleine Plevier bij de boerderij.
En ik vergeet bijna de Boomvalk die langs kwam vliegen. Het was de eerste roofvogel in tijden tijdens de telling. Leuk om die op de valreep ook nog even mee te pikken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten