zondag 17 juni 2018

Overal Tureluurs

Wow, wat een enorme hoeveelheid Tureluurs vanochtend in de Veerpolder. Ze zaten verspreid in groepjes en vlogen flink wat heen en weer, maar al tellend kwam ik op zeker 40 exemplaren. Dat is lang geleden dat er zoveel op bezoek kwamen.

Overal liepen groepjes Tureluurs vanochtend.


Deze zag er een beetje verfomfaaid uit. Zwaar broedseizoen?
We moeten terug naar 2009 om een telling te vinden waarin meer dan 40 Tureluurs aanwezig waren. En dat is fijn, want het ging de afgelopen jaren slecht met de Tureluur in het gebied. 2016 was een absoluut dieptepunt met een maximaal aantal van 8 in een telling. De lage waterstand op dit moment helpt waarschijnlijk mee om het gebied aantrekkelijk te maken. Ook 2 Witgatjes vonden het vanochtend goed toeven in de Veerpolder.

De Grutto's zijn alweer aan het verzamelen voor de terugreis naar zuidelijker streken. Er stonden er 72. Dat is een record voor de zomer. Na juni neemt het aantal altijd af, totdat in augustus de laatste het gebied verlaten.

Veel Grutto's in de polder vandaag.

Het gaat goed met de Visdief-pullen. In totaal kon ik er vanochtend 6 vinden. En aan het aantal volwassen te oordelen zijn er 3 of 4 nesten uitgekomen. Maar omdat de begroeiing hoog genoeg is om in te verdwijnen zijn de pullen alleen te zien als ze aan de rand van het water zitten. Ook de Kokmeeuw-pullen laten zich daar goed zien.

Drie Visdief-pullen aan de ene kant...
...en drie aan de andere kant.
Volwassen Visdief.

Twee Kokmeeuw-pullen met een ouder,
Min of meer nieuw waren de Brandgans-pullen. Min of meer, want ze waren al wat groter en zeker niet de afgelopen dagen uit het nest gekropen. Twee gezinnen zwommen rustig in de Hennepoelpolder. In totaal 7 pullen.


Twee gezinnen Brandgans.
Eindelijk beginnen de roofvogels zich weer te laten zien. Een Sperwer en een man Bruine Kiekendief joegen kort in de Veerpolder. Ze hielden het beide niet lang vol. De Bruine Kiekendief werd zo hard belaagd door de Kieviten dat hij zich snel uit de voeten maakte. Dat gebeurde allemaal te ver weg voor een foto, maar ik ben blij dat ik ze weer eens gezien heb.

De rietvogels zitten nog steeds te zingen. De Blauwborst houdt zoals eerder al gezegd erg vroeg op met zingen en was alleen bij binnenkomst om 05:40 te horen. Daarna hield hij zijn mond. Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietgors lieten zich wel de hele telronde horen, in beide polders.

Zingende Rietzanger in de Veerpolder.
In de Hennepoelpolder zwom weer een Ringtaling rond. Mooi beestje is dat.

Ringtaling.
Uiteindelijk leverde de telling 42 soorten op in het gebied. Dat is een nieuw juni-record. Tot nog toe was het hoogste aantal soorten in een telling in juni 41, zowel in 2012 als 2013. En hoewel het met het riet in de Hennepoelpolder niet goed gaat - op meerdere plekken is dit jaar het riet niet of nauwelijks teruggegroeid - lijkt het met de soortenaantallen dus wel goed te gaan. Ook het aantal aanwezige vogels was erg hoog. Met 815 bezet deze telling de 2e plaats in de ranglijst van juni-tellingen. Alleen in 2016 zaten er in een juni-telling meer vogels.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten