maandag 21 mei 2018

Herkansing

Na de mist van gisteren was er vandaag een herkansingsmogelijkheid om te tellen. Weinig wind, zonnetje en veel zingende vogels, dus dat was een goede beslissing. Geen nieuwe soorten vandaag, maar wel veel nieuwe pullen, waaronder deze 8 Tafeleendjes in de Hennepoelpolder.

De eerste Tafeleend-pullen van het jaar, in de Hennepoelpolder.

De laatste weken zwommen er al jonge Grauwe Ganzen, Wilde Eenden en Meerkoeten rond. Afgelopen week zijn daar de Bergeenden, Waterhoenen, Grote Canadese Gans en dus de Tafeleenden bij gekomen.

Er zwemmen momenteel veel Wilde Eend-pullen in de polders.
De eerste pullen van de Grote Canadese Gans in de Hennepoelpolder.
Meerkoet-pullen zijn er al even.
De Bergeenden, 3 families, hebben grote gezinnen.
De eerste pullen van de Waterhoen in de Veerpolder.
In de Veerpolder zitten nog steeds 2 Kluten. Ik hoop nog steeds op een broedgeval. Deze vogel broedt volgens de boekjes van laat in april tot juli, dus het kan nog. De paring van vanochtend geeft weer een beetje meer hoop dat het dit jaar gaat gebeuren (al hebben we eerder paringen gehad in de polders).

Parende Kluten in de Veerpolder. Gaat het dit jaar gebeuren, het nestelen?
Overvliegende Kluut.
In tegenstelling tot vorige bezoeken, waren de Rietzangers vanochtend wel goed aan het zingen, net als de Kleine Karekieten en Bosrietzangers. Van die laatste kon ik er zelfs 3 vinden, verspreid over de Hennepoelpolder. Ook de Blauwborst liet zich even zien. Bij het bruggetje naar de Veerpolder wordt momenteel denk ik gebroed. De Blauwborst houdt dan grotendeels op met zingen, dus het is nu een kwestie van goed opletten. De beste manier om hem nu te spotten is door, met het bruggetje in de rug, links om te lopen en terug te kijken op het lisdoddeveld. Aan de waterkant liggen wat slikrandjes waarop de Blauwborst regelmatig foerageert. Je verwacht hem daar misschien niet zo snel, maar het is niet ongebruikelijk.

Zingende Rietzanger.
Op het weilandje van de Hennepoelpolder liep een Kleine Plevier. Het is het enige exemplaar in de polders.

Kleine Plevier.
Naast de Grutto's lopen er redelijk wat Tureluurs in de Veerpolder. Dat is fijn, want de laatste jaren laat deze vogel zich weinig meer zien in vergelijking met de eerste jaren. Verder vliegen er ook 2 Oeverlopers heen en weer. het is altijd goed kijken om dit kleine vogeltje te zien in de oeverrandjes. Maar als hij langs vliegt is hij onmiskenbaar.

Er lopen weer redelijk wat Tureluurs rond.
Overloper in de Veerpolder.
Al met al was het een goede telling wat betreft aantal soorten. Het zonnetje maakte het erg aangenaam en ik was niet de enige die dat vond.

Aalscholver, zonnend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten