zaterdag 28 april 2018

Een Blauwborst 'op schoot'

Goed, echt op schoot was het natuurlijk niet, maar toen ik stond te wachten op een Grasmus die heen en weer vloog, landde een Blauwborst op zo'n 2 meter afstand in een boompje.

Heel dichtbij landde een Blauwborst in een Es.

Eerst even goed bekijken en dan, als hij blijft zitten, heel voorzichtig de camera richten. Tot mijn verbazing trekt de vogel zich niets van mij aan en hipt rustig minutenlang door de takken. Af en toe zingend laat hij zich schitterend van alle kanten zien. Zo dichtbij heb ik hem nooit eerder gehad.


Zingend, rustend, hippend laat de Blauwborst zich goed bekijken.
Deze zat in de eerste Es rechts tegenover het bruggetje naar de Veerpolder. En het was niet de enige. Voor het eerst dit jaar kon ik met zekerheid 2 verschillende Blauwborsten scoren, deze en één helemaal aan de andere kant bij de hoogspanningsleiding. Gaan het er nog meer worden?

Terug naar de Grasmus. Die bleek zich een stuk lastiger te laten fotograferen, want hij trok zich wel degelijk wat aan van mijn nabijheid. Een bocht om mij heen nemend, vloog hij van boompjes naar riet en van riet naar boompjes. Ondertussen verzamelde hij nestmateriaal. Net binnen en meteen aan de slag.


Grasmus nestmateriaal verzamelend in het riet
Grasmus in een Es.
Voorgaande jaren trof ik de Grasmussen altijd aan de oostkant van de Veerpolder, meestal op het treintalud. Nu zat hij in Blauwborsten- en Rietgorzen-gebied, aan de noordkant van de Hennepoelpolder.

Rietzanger in een wilgje in de Hennepoelpolder.
De Wilde Eenden hebben inmiddels pullen, de Slobeenden zijn aan het broeden (aangezien er alleen maar losse mannetjes zwommen zonder vrouwtjes) en de Kuifeenden zwemmen al grotendeels in paartjes rond. De volgende stap in het broedseizoen van de eendensoorten is genomen.

In de Veerpolder vlogen 4 Oeverlopers rond, een hoog aantal. De man Pijlstaart is ook nog aanwezig, net als enkele Grutto's.

Een van de vier aanwezige Overlopers.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten