zondag 8 april 2018

De Blauwborst is weer in het gebied

Op Goede Vrijdag was hij al gezien tijdens een vogelexcursie in de polders, maar ik moest tot vanochtend wachten om hem te kunnen scoren: de Blauwborst.

De eerste Blauwborst in de tellingen van 2018.

8 April is aan de late kant voor de Blauwborst. Alleen in 2013 was hij nog later, pas op 14 april. Deze vogel zong heel even in de Hennepoelpolder en vertrok toen richting de rietkraag aan de westkant van de Veerpolder. Daar zat vorig jaar ook een Blauwborst.

Een andere nieuwe binnenkomer deze week was de Boerenzwaluw. Tijdens een bezoekje op donderdag foerageerden er 8 boven de Veerpolder. Ook deze trekker is daarmee later dan voorgaande jaren. Grappig, want ik had eigenlijk verwacht dat de aankomst van de zomergasten dit jaar vroeger zou zijn. De late vorstperiode en het weer in het zuiden van Europa hebben daar blijkbaar toch een stokje voor gestoken.

Eén van de eerste Boerenzwaluwen in de polders.
En zo neemt het aantal jaarsoorten gestaag toe. De Zomertaling en de Visdief zijn ook al gemeld, maar vanochtend kon ik ze niet vinden.

Inmiddels beginnen de nesten van de Grauwe Gans uit te komen. Minimaal 4 gezinnetjes scharrelen in het gebied rond, met tussen de 3 en 8 pullen.

Grauwe Gans met pullen in de Hennepoelpolder.
Zaterdag zwom er een, voor de polders, zeldzame gast tussen de Grauwe Ganzen. De Kolgans wordt wel regelmatig overvliegend gemeld, maar zelden ter plaatse. Met zijn witte bles achter de snavel, donkere kop en kleinere formaat valt hij wel op tussen zijn 'neefjes'.

Een Kolgans bij de Grauwe en Grote Canadese Ganzen.
Wegvliegende Buizerd in de Veerpolder bij tegenlicht van de opkomende zon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten