zondag 18 juni 2017

Kimaatverandering

Terwijl in Spanje de leerlingen de klas uitzweten omdat er geen airco is, zien we in Nederland steeds vaker Steltkluten. En dus was het vanochtend voor de derde keer raak in de Veerpolder.

Steltkluut rustend in de buurt van 2 Kluten.
Het waren de Kluten die mijn aandacht trokken en toen bleek dat een zwartwitte vogel met rode poten toch zomaar weg kan vallen tegen de achtergrond.

Dit keer was het een vrouwtje (nauwelijks zwart op de kop) en na een tijdje gerust te hebben, vloog ze een stukje verder om te gaan foerageren. Op een gegeven moment liep ze samen met een Tureluur, een Grutto en 2 Kluten, een mooi gezicht.


Vrouwtje Steltkluut in de Veerpolder.
Leuk dat deze soort zich steeds vaker laat zien. Naar dat de reden klimaatverandering is.

Inmiddels gaat de tijd van de pullen over in de tijd van de juvenielen. De Grauwe Gans jongen hebben hun eerste echte verenkleed, in het riet huppen juveniele Rietgorzen, Kleine Karekieten en Rietzangers en de Bergeenden zijn ook vrijwel alle donsveertjes kwijt.
Toch vind je hier en daar nog pullen van Krakeend, Bergeend, Meerkoet, Wilde Eend, Brandgans en Kuifeend.

Krakeend met 8 pullen in de Hennepoelpolder.
De laatste weken houden de Grutto's zich op in de Veerpolder om aan te sterken voor de reis terug. Ook daar zitten de nodige juvenielen tussen, dit jaar geboren in de polders rondom Leiden (en elders).


Grutto's.
Juni is de 'saaie' tijd in de polders zeggen ze. En dat klopt. Maar het betekent niet dat er niets te beleven is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten