zondag 30 april 2017

Steeds meer soorten

De afgelopen weken komen er in rap tempo nieuwe soorten binnen. Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kleine Karekiet, Oeverloper, Tuinfluiter en Koekoek hebben zich inmiddels laten zien en/of horen.
De Kleine Karekiet kon ik woensdag voor het eerst scoren op het hoekje van de Hennepoelpolder bij de hoogspanningsmasten. De dagen erna werd hij niet meer gemeld en even leek het erop dat het voorlopig een doortrekker was. Maar vanochtend zaten er twee luid te zingen in de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder. Nog te diep weggedoken voor een foto, maar ik heb wel een geluidsopname kunnen maken.


De Oeverlopers zaten rustig in de slootkant. Deze vogels zijn altijd erg gevoelig en vliegen meestal snel op. Vandaag viel dat mee.

Twee van de drie aanwezige Oeverlopers.
De Veerpolder leverde woensdag ook de eerste Meerkoet-pullen op. Vier stuks zwommen met pa en ma rond. Het is sowieso pullentijd aan het worden, nu ook bij de Grote Canadese Gans de eerste nesten zijn uitgekomen (en de Pimpelmees in onze nestkast met camera ons vanochtend begroette met minimaal 6 jongen).

Meerkoet-pul om de Veerpolder.
Het gaat goed met de Rietzanger in de polders. In de Veerpolder zitten er nu minimaal 3 en in de Hennepoelpolder minimaal 6. Dat is een goede score, ondanks de zorgen die ik heb over het afnemen van het rietareaal. Twee van de Rietzangers in de Veerpolder zitten te zingen in een braamstruweel, dus dat is wellicht een vervanging?

Rietzanger in de Hennepoelpolder.
De Koekoek zat vanochtend, zoals elk jaar, in de bomen bij de historische werf. De camera stond helaas nog op filmen voor de Kleine Karekiet, dus toen hij wegvloog kon ik geen foto nemen.

Een andere leuke waarneming vanochtend was die van drie Kemphanen die een paar rondjes boven de Veerpolder vlogen en toen toch besloten hun geluk elders te zoeken.

Drie overvliegende Kemphanen.
Al met al leverde de telling vanochtend 30 soorten op in de Veerpolder en 21 in de Hennepoelpolder (37 verschillende soorten in het hele gebied). Geen gekke score en het kan de komende weken zomaar nog oplopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten