donderdag 20 april 2017

Kievitpullen en: zo ontstaan hybrides

Zondag niet kunnen tellen, dus vandaag even langs geweest om te kijken hoe het ermee staat in de polders. Het leverde soort nummer 66 op voor dit jaar: een Tapuit.

Tapuit in de Hennepoelpolder vandaag.

In de Hennepoelpolder was ik getuige van een paring van Krakeenden, tenminste...dat dacht ik. Thuisgekomen kon ik op de foto's zien dat het wel een man Krakeend was, maar een vrouw Wilde Eend. In het veld had ik dat niet gezien, want de mogelijkheid was niet direct bij me opgekomen. En zo ontstaan dus hybrides. Het zou natuurlijk leuk zijn als de paring succesvol is verlopen en er een nest gemaakt wordt in de polders. Ik ben benieuwd of je de kruising kunt herkennen in de pullen.

Man Krakeend probeert te paren met een vrouw Wilde Eend.
De Meerkoeten zijn druk aan het broeden, maar een enkeling is nog aan het bouwen aan het nest. Dat leverde een grappig gezicht op van een 'besnorde' Meerkoet.

Meerkoet sleept nestmateriaal aan.
In het vorig jaar aangekochte deel van de Veerpolder broedden al een tijdje meerdere Kieviten. Vandaag liepen er minimaal 9 pullen rond uit 3 nesten (4+4+1). De pul die het dichtst bij het pad liep, was in zijn eentje. Daar is ook de minste begroeiing, dus ik hoop dat hij niet een al te gemakkelijke prooi is voor rovers. Misschien dat zijn broertjes/zusjes al opgepeuzeld zijn.Kievit-pullen in de Veerpolder.
Er zitten nog Kieviten op het nest, dus komende tijd neemt het aantal pullen hopelijk toe.

Een van de ouders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten