zondag 30 april 2017

Steeds meer soorten

De afgelopen weken komen er in rap tempo nieuwe soorten binnen. Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kleine Karekiet, Oeverloper, Tuinfluiter en Koekoek hebben zich inmiddels laten zien en/of horen.
De Kleine Karekiet kon ik woensdag voor het eerst scoren op het hoekje van de Hennepoelpolder bij de hoogspanningsmasten. De dagen erna werd hij niet meer gemeld en even leek het erop dat het voorlopig een doortrekker was. Maar vanochtend zaten er twee luid te zingen in de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder. Nog te diep weggedoken voor een foto, maar ik heb wel een geluidsopname kunnen maken.


donderdag 20 april 2017

Kievitpullen en: zo ontstaan hybrides

Zondag niet kunnen tellen, dus vandaag even langs geweest om te kijken hoe het ermee staat in de polders. Het leverde soort nummer 66 op voor dit jaar: een Tapuit.

Tapuit in de Hennepoelpolder vandaag.

zondag 9 april 2017

Vogels lokken, niet doen!

Regelmatig krijg ik de vraag wat ik vind van het lokken van vogels door middels van het afspelen van hun geluid. Vanochtend ook weer. Het is voor mij heel simpel: Niet doen!
Met name fotografen spelen wel eens de zang van een vogel af om hem uit de begroeiing te lokken, zodat er een mooie foto geschoten kan worden. Daarmee creëren ze een extra territorium en dwingen ze de vogel zijn eigen territorium te verdedigen. En dat kost energie. Waarom zou je het risico lopen het broedsucces van een vogel negatief te beïnvloeden, alleen omdat je niet het geduld hebt om rustig te wachten? Ik zou het niet willen. Heb geduld. Die mooie foto komt vanzelf wel een keer. En zo niet, geniet dan van het buiten zijn, de geluiden, de glimps die je wel opvangt.

Één van de 3 zingende Blauwborsten vanochtend in de Hennepoelpolder.

zondag 2 april 2017

De Rietzangers zijn binnen (en een Boerenzwaluw)

Tot mijn stomme verbazing trof ik vanochtend een uitgezet (hard)loopparcours aan in de polders. Binnenkomst in de Veerpolder, bijna volledig rondje en dan via de Hennepoelpolder weer naar buiten. Waarom? De polders zijn een natuurgebied en op dit moment komen er veel vogels terug van de overwinteringsgebieden. Als er hordes hardlopers door het gebied rennen, heeft dat ongetwijfeld effect. Niet doen, zou ik zeggen en niet nodig! Hopelijk laten de Blauwborsten zich niet afschrikken.

De Blauwborst zat nog luid te zingen bij het bruggetje tussen de Veerpolder
en de Hennepoelpolder.