zondag 5 februari 2017

Het is eindelijk weer vol vogels

Er lag nog een laag mist over de polders toen ik vanochtend aankwam, maar het geluid dat oprees uit de Veerpolder zei genoeg: de vogels zijn na weken weer in grote getale terug. In de Veerpolder zaten 26 soorten en we moeten terug naar halverwege december voor de laatste telling met zoveel soorten.


Eindelijk weer een goed gevulde polder, met Bergeenden, Kieviten,
Wintertalingen, Stormmeeuwen, Slobeenden, Aalscholvers, Grauwe Ganzen,
Kokmeeuwen en meer.

Het echte tellen kon pas goed beginnen toen de mist wat was opgetrokken. De Pijlstaart-man die de afgelopen dagen al gezien was, zat er nog en tussen de vele Wintertalingen (105) in de Veerpolder zwom een man Smient. Vier Tafeleenden, 8 Kuifeenden, 10 Bergeenden, 38 Slobeenden en 14 Krakeenden vulden verder aan.


De Wintertalingen zitten weer mooi in de veren.
Het water staat momenteel erg laag in de Veerpolder, wat zorgt voor uitgestrekte slikken, waarop onder andere Kievitten,  Stormmeeuwen en een eenzame Watersnip rondscharrelden. Die Kievitten waren net wakker geworden en hadden de nacht doorgebracht met hun pootjes in het water.

Kieviten rustend in een laagje water aan het begin van de telling.
Kieviten scharrelend in de modder aan het eind van de telling.


Stormmeeuw in de Veerpolder, met Bergeenden, Kuifeend, Aalscholvers,
Krakeend, Waterhoen, Grote Canadese en Grauwe Ganzen.
De Hennepoelpolder leverde een kleine verrassing op met 6 Smienten. Dat is een grote groep voor de polders. Zelf heb ik er maar 1 keer meer gezien, in 2008.


Smienten in de Hennepoelpolder.
Bij een groepje Brandganzen zwom een Kleine Canadese Gans. Deze soort heeft meerdere ondersoorten en werd voorheen niet als aparte soort gezien, maar als een Grote Canadese Gans. In oudere vogelgidsen in mijn kast wordt alleen gesproken over Canadese Gans en gemeld dat er een grote variatie is in formaat.


Kleine Canadese Gans (3e van rechts) tussen Brandganzen.
Lang niet gezien: een Fuut in de Hennepoelpolder.

De Waterhoenen komen ook weer tevoorschijn.

Ooievaar in de Veerpolder.Geen opmerkingen:

Een reactie posten