zondag 19 februari 2017

19 Grutto's en een Kolgans

Het was even schrikken bij aankomst vanochtend. Geen Grutto's?? Geen Grutto's!! Dat was een tegenvaller. Wel heel veel Kieviten (ruim 90), Slobeenden (bijna 50) en Wintertalingen (85). Maar gelukkig, tijdens de telronde vielen 19 Grutto's in om samen met de Kieviten rustig in het water te gaan staan.

Grutto's en Kieviten in de Veerpolder vanochtend.

Het zaten relatief weinig soorten en de niet-watervogels als Winterkoning, Roodborst en mezen lieten het grondig afweten. Niet één kon ik er scoren en dat is opvallend. Er waren meer Tafeleenden (9) en Kuifeenden (14) dan de afgelopen weken.

In de Hennepoelpolder zaten veel Grauwe en Grote Canadese Ganzen. Daartussen trof ik één Kolgans, een nieuwe soort voor de tellingen. Deze gans wordt heel af en toe gemeld in de polders, maar veruit de meeste meldingen betreffen overvliegende vogels. Best bijzonder om er nu één ter plaatse aan te treffen.Kolgans tussen de Grauwe Ganzen in de Veerpolder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten