zondag 19 februari 2017

19 Grutto's en een Kolgans

Het was even schrikken bij aankomst vanochtend. Geen Grutto's?? Geen Grutto's!! Dat was een tegenvaller. Wel heel veel Kieviten (ruim 90), Slobeenden (bijna 50) en Wintertalingen (85). Maar gelukkig, tijdens de telronde vielen 19 Grutto's in om samen met de Kieviten rustig in het water te gaan staan.

Grutto's en Kieviten in de Veerpolder vanochtend.

donderdag 16 februari 2017

Yay...Grutto's!

Vanochtend onder de mededeling "Zo, ik ga even de eerste Grutto's scoren" vertrokken naar de polders. Het was een wilde, maar onderlegde gok en hij kwam uit. In de Veerpolder foerageerden de eerste Grutto's van 2017. De lente kan gaan beginnen.

De eerste Grutto's van het jaar zijn binnen.

zondag 12 februari 2017

En weer weg...

En toen ging het weer vriezen en sneeuwen. Vanochtend als eerste in de polders, geen voetstappen in de sneeuw anders dan die van hazen, Blauwe Reiger en Meerkoet. De verse sneeuw knarste heerlijk onder de schoenen.

Een groepje van 25 Kieviten en 2 Nijlganzen (niet op foto), meer zat er niet.
In de Veerpolder zaten 25 Kieviten en 2 Nijlganzen en die eerste vlogen weg tijdens de telronde.

zondag 5 februari 2017

Het is eindelijk weer vol vogels

Er lag nog een laag mist over de polders toen ik vanochtend aankwam, maar het geluid dat oprees uit de Veerpolder zei genoeg: de vogels zijn na weken weer in grote getale terug. In de Veerpolder zaten 26 soorten en we moeten terug naar halverwege december voor de laatste telling met zoveel soorten.


Eindelijk weer een goed gevulde polder, met Bergeenden, Kieviten,
Wintertalingen, Stormmeeuwen, Slobeenden, Aalscholvers, Grauwe Ganzen,
Kokmeeuwen en meer.