zondag 24 juli 2016

Op soortenjacht met Fred, Jurren en Han


Vanochtend afgesproken met Fred om samen de ronde te lopen. Hij had Jurren (uit Amsterdam) bij zich en ook Han (uit Twente) sloot zich bij ons aan. Fred had één doel: een recordaantal soorten scoren, dus we moesten aan de bak. Met 4 paar ogen en oren zijn we een heel eind gekomen. Of we de 60 soorten hebben gehaald, weet ik niet. Toen ik vertrok na het toevoegen van een Waterral aan de lijst, stond de teller volgens mij op 58.

Waterral in de Veerpolder. Zelden zo goed kunnen bekijken. Minutenlang
liep hij over de slikrand bij de ingang van de polder.

Fred en Jurren zijn nog even gebleven om die laatste 2 soorten binnen te halen. Toch wel erg leuk om op die manier door de polders te lopen. Ik heb er van genoten.

Voor de telling bleef de teller overigens steken op 46, omdat ik voor de telling overvliegende en buiten het pad zittende vogels niet meetel. Af en toe is het wel moeilijk om deze regel vol te houden, maar het houdt de tellingen van de afgelopen 8 jaar wel vergelijkbaar. Aan de andere kant heeft deze telling bijna 2 keer zo lang geduurd als normaal, dus helemaal vergelijkbaar is hij niet.

In de Veerpolder landde vlak voor ons een Zomertaling in de randsloot. En hij bleef rustig zitten, zodat we hem heel goed konden bekijken. Mooi eendje is het.


Zomertalling. 
De volledige lijst van de telling (dus zonder overvliegend of buiten de paden):

Waterhoen, Kokmeeuw, Kievit, Wilde Eend, Tureluur, Grutto, Oeverloper, Putter, Grauwe Gans, Knobbelzwaan, Watersnip, Kemphaan, Bergeend, Kleine Mantelmeeuw, Slobeend, Meerkoet, Wintertaling, Kauw, Fitis, Kuifeend, Aalscholver, Koolmees, IJsvogel, Pimpelmees, Kleine Karekiet, Visdief, Krakeend, Bosruiter, Gierzwaluw, Merel, Ekster, Groenling, Kluut, Rietzanger, Spreeuw, Zomertaling, Blauwe Reiger, Kleine Plevier, Holenduif, Lepelaar, Witgat, Scholekster, Brandgans, Rietgors, Waterral, Witte Kwikstaart.

Buiten de telling, maar wel binnen de grenzen die waarneming.nl aanhoudt voor polders Poelgeest:

Roodborst, Zwartkop, Zanglijster, Tjiftjaf, Winterkoning, Grote Canadese Gans, Houtduif, Turkse Tortel, Zilvermeeuw, Halsbandparkiet, Nijlgans.1 opmerking:

  1. Wat een aantal soorten heb je geteld. Ik was er een paar weken geleden en vond het toen zo tegenvallen, bijna geen vogel te zien....maar misschien moet ik beter kijken....
    Ik heb wel het idee dat er minder steltlopers zijn dan in de voorgaande jaren, maar ik denk dat jij daar beter antwoord op kan geven omdat jij ieder jaar telt, ben wel benieuwd.
    Groetjes Ghita

    BeantwoordenVerwijderen