zondag 19 juni 2016

Weinig verandering, maar...

De afgelopen weken verandert er weinig aan de soortensamenstelling in de polders. De Kluten zijn gebleven, een enkele Slobeend laat zich zien en de Tureluurs vliegen 'turelurend' rond.
Overal worden jonge vogels gevoerd of begeleid bij het voedsel zoeken. Vandaag kon ik jonge Meerkoeten, Waterhoenen, Bergeenden, Kuifeenden, Wilde eenden, Grote Canadese Ganzen, Grauwe Ganzen, Nijlganzen, Rietzangers, Kauwen en natuurlijk Kokmeeuwen scoren.

Op het weitje bij de boerderij werden jonge Kauwen gevoerd door hun ouders.

zondag 12 juni 2016

De Kuifeenden hebben pullen

Het zat eraan te komen. De Kuifeenden hebben pullen. Vanochtend de eerste twee uitgekomen nesten gezien met resp. 2 en 8 kuikens.

Kuifeenden met pullen.

donderdag 9 juni 2016

Het is weer insectentijd

Vandaag op insectenjacht geweest in de polders. De afgelopen weken heb ik al vaker gelet op deze groep dieren in de polders en dat is erg leuk om te doen. Er zit nu best veel. Probleem blijft dat insecten zich een stuk minder makkelijk laten zien en fotograferen dan vogels. En dan het op naam brengen, een hele klus en het lukt lang niet altijd. Hier een deel van wat ik de afgelopen week heb aangetroffen.

Libelle-achtigen


Lantaarntje, Ischnura elegans.
Gewone Oeverlibel, Orthetrum cancellatum.