zondag 10 april 2016

De Rietzanger is aangekomen

Deze week is de Rietzanger aangekomen in de polders. Er zaten er 2 te zingen in de Veerpolder.

Rietzanger in de Veerpolder.
In tegenstelling tot alle voorgaande jaren, zijn de eerste 2 territoria opgezet in de Veerpolder in plaats van in de Hennepoelpolder. Dit is denk ik het volgende teken...


...dat het slecht gaat met het riet in de Hennepoelpolder. Ervan uitgaande dat de beste territoria als eerste bezet worden, verkiezen de Rietzangers dit jaar voor het eerst de Veerpolder boven de Hennepoelpolder.
Ik heb Zuidhollands Landschap al op de hoogte gebracht van de enorme afname aan rietareaal. Er is snel actie nodig om de achteruitgang te stoppen en het herstel een kans te geven.

De Rietzanger aan de westkant van de Veerpolder gedroeg zich niet zo heel karakteristiek. In plaats van in het riet, zat hij continu in de wilgen te zingen.

Rietzanger in de wilgen in de Veerpolder.
Het stuk riet waar hij zit, wordt ook geclaimd door een paartje Rietgorzen. Dat leverde vanochtend het nodige gebakkelei op, waarbij de Rietzanger achter de Rietgorzen aan ging en verjoeg naar de bomen.

Rietzanger (r) verjaagt Rietgors (l) uit zijn territorium.
In het water aan de westkant van de Veerpolder was een paartje Futen druk aan het baltsen. Er werd een mooie pingu├»ndans uitgevoerd en luid naar elkaar 'geroepen'.Baltsende Futen in de Veerpolder.
De Grutto's zijn 's ochtends nog in kleine aantallen aanwezig en het zal niet lang meer duren voordat er nog maar een enkeling over is. Ze gaan nu naar de weilanden in de omgeving om te nestelen. Twee Kluten stonden rustig in het water en her en der vlogen Kieviten.
De kolonie Kokmeeuwen in de Hennepoelpolder begint een serieuze omvang te krijgen. Overal zie je paartjes zitten en op het water zwemmen er ook veel. Vanochtend kwam ik op 234 exemplaren. Het aantal nesten is onmogelijk te tellen vanaf het pad, maar het zijn/worden er tientallen.

Man Tafeleend in de Hennepoelpolder.
De Blauwborst liet zich vanochtend niet zien of horen. Afgelopen week is hij nog wel waargenomen, dus ik hoop dat hij dit jaar blijft. We wachten af.

Witte Kwikstaart in de Veerpolder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten