donderdag 28 april 2016

Steltkluut en Dwergmeeuw

Vanmiddag brak eventjes het zonnetje door, dus snel gaan kijken of de Dwergmeeuw die gisteren gemeld werd er nog zat. Bij binnenkomst eerst even langs het plekje van de Bosruiters en Oeverlopers gelopen.

De Oeverloper liet zich mooi zien.
De Oeverloper liet zich mooi zien en toen ik opkeek van de camera, zag ik ineens iets opvallends. Een slanke steltloper met een dunne snavel waadde iets verderop door het water. Kleuren kon ik niet echt onderscheiden vanwege het licht, maar de vorm zei alles: een Steltkluut!


De eerste Steltkluut voor de polders.

woensdag 27 april 2016

Kievitpullen en Blauwe Reigers

Kievit-pullen en Blauwe Reigers zijn een slechte combi. In het nieuwe deel van de Veerpolder zijn inmiddels minimaal 3 nesten van de Kievit uitgekomen. Oordelend naar het gedrag van andere Kieviten zitten er nog meer dan de 6 pullen die we vandaag konden vinden.


Twee van de Kievit-pullen in de Veerpolder.

zondag 24 april 2016

Soortenexplosie

Was vorige week al een aardige telling met 32 waargenomen soorten, vandaag schoot de teller door naar 40 aanwezige soorten. En dat is netjes volgens verwachting. April is de maand waarin het soortenaantal elk jaar boven de 40 komt. Het verloop over het jaar laat mooi zien dat de zomermaanden het soortenrijkst zijn en de wintermaanden het soortenarmst.

Aantal waargenomen soorten per telling over de periode okt 2008- apr 2016.
Niet elke maand heeft hetzelfde aantal tellingen, waardoor de grafiek ietwat
vertekend is. Maar het patroon is duidelijk.

zondag 17 april 2016

Een druk telweekend

Dit weekend was het heel druk met vogels tellen. Gisteren de maandelijkse watervogeltelling met Vogelwerkgroep Teylingen, vanochtend Meetnet Urbane Soorten (beide voor SOVON) en de wekelijkse telling in de polders. In totaal zo'n 8 uur vogeltelwerk.

De watervogeltelling op en rond de Kagerplassen, alweer de laatste van het seizoen, leverde weer een leuk aantal soorten op. Tot groot vermaak van de medetellers zag ik nu pas mijn eerste Boerenzwaluwen van het jaar. Erg leuk waren de Zomertaling en twee Regenwulpen die aan de rand van de Dieperpoel stonden. Één in een dode boom, één op een paaltje.

Regenwulp langs de Dieperpoel, zaterdag 16 april 2016.

zondag 10 april 2016

De Rietzanger is aangekomen

Deze week is de Rietzanger aangekomen in de polders. Er zaten er 2 te zingen in de Veerpolder.

Rietzanger in de Veerpolder.
In tegenstelling tot alle voorgaande jaren, zijn de eerste 2 territoria opgezet in de Veerpolder in plaats van in de Hennepoelpolder. Dit is denk ik het volgende teken...

zondag 3 april 2016

Ook hier een Blauwborst

Afgelopen week meerdere keren in de polders geweest, op zoek naar de eerste Rietzanger en de eerste Blauwborst. Die laatste wordt al een paar dagen gemeld in de omgeving, maar tot nog toe bleef hij weg uit de polders. Tot vanochtend.
In het riet aan de zuidkant van de Hennepoelpolder klonk het gezang van de Blauwborst. Een tijd gekeken en met het geluid meegelopen in de hoop een glimp op te vangen. Na een minuut of 20 de hoop opgegeven en doorgegaan met de telronde. Die leverde verder weinig bijzonders op.

De Grutto's lijken vooral in de middag in grote getale aanwezig te zijn in de Veerpolder. Afgelopen dagen liepen de aantallen uiteen van 200 tot 550. 's Ochtends bij zonsopkomst (vanochtend was dat om 07:10) zijn er daar maar zo'n 50-75 van over.
Een groot deel van de aanwezige Grutto's zijn van de ondersoort Limosa limosa islandica, de IJslandse Grutto. Die ziet er op een aantal punten anders uit dan de 'gewone' Grutto, Limosa limosa limosa. Omdat ik het altijd lastig vindt om in een dichte groep deze twee varianten met zekerheid uit elkaar te houden, tel ik ze nooit apart. Afgelopen woensdag beide ondersoorten goed kunnen fotograferen  en dan zijn de verschillen ineens wel heel duidelijk. Maar ja, zo goed zie je dat in het veld meestal niet.

'Gewone' Grutto links en IJslandse Grutto rechts.
De IJslandse Grutto is iets kleiner, heeft kortere snavel en poten, heeft verder doorlopend roodbruin en een duidelijkere bandering op de buik. Daarnaast is de roodbruine kleur van de kop intenser en is het grijze paneel op de vleugel duidelijker dan bij de 'gewone' Grutto (doordat de rug egaler gevlekt is).