zondag 20 december 2015

Is er invloed te merken van de warmte?

Even een kort berichtje. Vanochtend leek het vol in de polders. Met name veel ganzen bevolkten de polders. In de Veerpolder zaten 208 Grote Canadezen, een Brandgans en 86 Grauwe Ganzen, in de Hennepoelpolder 128 Grauwe en 3 Grote Canadese Ganzen. Met 25 soorten in de Veerpolder en 20 in de Hennepoelpolder had ik de indruk dat er meer soorten aanwezig waren dan normaal deze tijd van het jaar.
Thuis maar even de gegevens erbij gepakt en het blijkt niet zo te zijn. December 2015 heeft tot nog toe niet meer soorten opgeleverd dan voorgaande jaren, maar staat wel in de top 3. Het aantal aanwezige vogels lijkt zelfs aan de lage kant.
De hoge temperaturen van de afgelopen maand hebben dus geen noemenswaardige invloed gehad op de vogels.

De telling van vanochtend werd wel opgefleurd door een Slechtvalk die een Wintertaling probeerde te slaan en een Sperwer die hetzelfde probeerde met een Watersnip. Beide vogels kwamen van achter mij aanvliegen, redelijk laag over het water. Voordat ik de camera kon pakken waren ze al weer doorgevlogen.

In beide polders telde ik een IJsvogel, mogelijk hetzelfde exemplaar. Met een paar Waterpiepers was het een goede telling en met dit weer heerlijk om buiten te zijn.

zondag 13 december 2015

IJsduiker op de Kagerplassen

In de periode november-april tel ik samen met Vogelwerkgroep Teylingen maandelijks de vogels in het Kagerplassengebied. Gisteren was de tweede telling van dit seizoen en dat leverde een klapper op.

Op de Eijmerspoel bij Kaageiland spotte Johan Goudswaard een IJsduiker. De juveniele vogel zwom rustig rond en was met de boot goed te benaderen. Dat leverde uiteindelijk onderstaande foto op.

Juveniele IJsduiker op de Eijmerspoel, Kagerplassen 12 dec 2015.