donderdag 11 juni 2015

Voor het eerst een Spotvogel

Rectificatie: Na veel onduidelijkheid en oorspronkelijke goedkeuring door waarneming.nl, blijkt het hier toch niet te gaan om een Spotvogel, maar om een Bosrietzanger. 

Wat een rust stralen de polders momenteel uit. Zeker aan het begin van de middag. Hier en daar wordt gezongen, hier en daar wordt gefoerageerd, maar voornamelijk wordt er gerust.

In het Elzen-Berkenbosje aan de treinkant van de Veerpolder zat een Spotvogel te zingen. Eerst dacht ik vanwege de imitaties en het feit dat er op die plek de afgelopen weken één zat te zingen aan een Bosrietzanger. Toen ik echter dichterbij kwam, vloog de vogel naar het treintalud en ging netjes voor de camera zitten zingen. Dat was dus geen Bosrietzanger.

Spotvogel in het struweel op het treintalud.
In eerste instantie zat de vogel heel erg te trillen met gespreide vleugel, op een manier die deed denken aan bedelende jongen. Na weer even terug gevlogen te zijn naar het bosje binnen het pad, vloog hij even verderop weer naar het talud om zo niet nog beter te gaan zitten.


Zingend op een bramentak.
Tussen het passeren van de treinen door kon ik het geluid opnemen. Tijdens het passeren van de treinen stopte de Spotvogel kort met zingen, dat heeft blijkbaar toch geen nut. Het valt zo wel op hoe vaak er een trein langs komt. Dit is de 3e melding van een Spotvogel in de polders.Voordat ik de Spotvogel hoorde, was het al een fijne wandeling geweest. Er zijn nieuwe nesten uitgekomen. Twee Kuifeend-nesten met resp. 3 en 4 pullen zorgden voor een nieuwe broedsoort dit jaar en er zwommen ook een nieuw Bergeend- en een nieuw Krakeend-gezin rond. In tegenstelling tot andere eendensoorten, zorgen bij de Bergeend beide ouders voor de pullen. Bij andere eendensoorten staat moeders er alleen voor. Nu is het nog wachten op een eventueel Slobeend-nest, al broeden die niet elk jaar in de polders.

Één van de twee uitgekomen Kuifeend-nesten in de Veerpolder.
Een nieuw uitgekomen Krakeend-nest,
Dit Bergeend-gezin is nieuw in de Veerpolder.
Opvallend was vandaag het aantal aanwezige Tureluurs. Verspreid over het gebied liepen zeker 30 exemplaren rond, voor een groot deel foeragerend. Ook de Grutto was aanwezig met 30-40 exemplaren, maar die stonden voornamelijk te rusten.

Veel Tureluurs in de Veerpolder vandaag. Dit zijn er 7 van de 30. 
De Grutto's stonden voornamelijk te rusten.
Onder een overhangende Pitrus-pol lag een man Wintertaling te rusten. Deze tijd van het jaar is deze soort nauwelijks aanwezig in de polders. Maar met goed zoeken zijn er meestal wel 1 of 2 te vinden.

Man Wintertaling.
Naar aanleiding van de vraag van Ghita Pluijmaekers afgelopen zondag over de aanwezigheid van Lepelaars in het gebied, heb ik mijn gegevens van 2008-2014 er even bij gepakt. Ik twijfelde zelf ook. Uit de tellingen van de afgelopen jaren blijkt dat de grotere aantallen Lepelaars pas in juli in de polders zitten. We hoeven ons dus nog geen zorgen te maken.

1 opmerking:

  1. Mooi, dan kijk ik nog even uit naar de lepelaars, en wat mooi om te lezen dat er zoveel tureluurs in de polder zitten. Ik was er afgelopen woensdag en hoorde ze ook constant roepen en zag ze veel vliegen.

    BeantwoordenVerwijderen