zondag 28 juni 2015

Terug naar de vogels

Na het uitstapje naar de insecten, was het vanochtend weer tijd voor de vogels.

Het water in de Veerpolder staat erg laag, wat goed blijkt te zijn voor de Tureluurs (37) en de Grutto's (38). Tussen deze soorten liep ook nog een Witgat rond. Ik had hem de afgelopen week al gezien en kon hem nu ook fotograferen (toestel stond alleen verkeerd ingesteld, dus de foto is niet denderend).

Witgat in de Veerpolder vanochtend.

donderdag 25 juni 2015

Sluipwespen en wapenvliegen

Twee jaar geleden heb ik een keer insecten i.p.v. vogels gekeken in de polders (zie bericht). Vandaag maar weer een keer, want ook insecten zijn interessant. Mijn camera-set is eigenlijk niet echt geschikt om insecten te fotograferen, dus de foto's zijn niet allemaal even goed. Bovendien zijn insecten een stuk lastiger dan vogels: ze zijn klein, blijven niet zitten en zijn überhaupt lastiger te vinden. Dat betekent dat ik veel meer insecten heb gezien dan hieronder worden gemeld. Zonder goede foto kon ik een deel echter niet determineren.

Vliegen

Leuke waarnemingen waren voor mij de Zwartwitte Snuitwapenvlieg (Nemotelus pantherinus) en de Kleine moeraswapenvlieg (Oplodontha viridula). Beide soorten zaten op de bloeiende distels en vielen op door resp. een wit en een groen achterlijf, iets dat ik niet eerder had gezien bij vliegen.

De Zwartwitte Snuitwapenvlieg, Nemotelus pantherinus.
De Kleine Moeraswapenvlieg, Oplodontha viridula.
Net als vorige keer zaten er een aantal Weidevlekogen (Eristalinus sepulchralis), een soort die zijn naam eer aandoet met zijn gespikkelde ogen. Tussen de planten vond ik ook nog een Viltvlieg, Thereva nobilitata (geen Nederlandse naam) en op een boomblad een Snipvlieg, Chrysopilus cristatus (geen Nederlandse naam).


De Weidevlekoog, Eristalinus sepulchralis.
Thereva nobilitata, een Viltvlieg.
Chrysopilus cristatus, een Snipvlieg.

Sluipwespen

Het op naam brengen van de vliegen lukte redelijk makkelijk. De sluipwespen waren een ander verhaal. Ik vond er meer, maar kon er uiteindelijk 3 redelijk goed op de foto krijgen. En ook zonder naam is het genieten van deze bijzondere insecten. De enorme legboren, het soms kleine, soms grote formaat, de tekening van het achterlijf, allemaal geweldig om naar te kijken.


Een kleine sluipwesp met een geel achterlijf op distel.


Deze grote sluipwesp was met de legboor aan het prikken in een dode boom
aan de noordkant van de Veerpolder. Opvallend 'gespierde' dijen.
Een middenmaatje met een gele onderkant van het achterlijf en rode poten.

Bijen en hommels

Er vlogen veel Honingbijen en hommels op de distels. Minimaal 4 verschillende hommelsoorten kon ik onderscheiden, maar wellicht waren het er meer.

Honingbij, Apis melifera.
Steenhommel, Bombus lapidarius.
Gewone Aardhommel, Bombus terrestris.

Kevers

Ik kon opvallend weinig kevers vinden in de Veerpolder. Uiteindelijk bleef het bij Elzenhaantjes (Agelastica alni) en een Geel Soldaatje (Cantharis livida).


Geel Soldaatje, Cantharis livida.

Libellen en waterjuffers

Het aantal paringswielen van het Lantaarntje (Ischnura elegans) was overweldigend. Overal tussen de distels en brandnetels zaten ze en ze vlogen op zodra ik in de buurt kwam. Geen idee welke libellen en juffers er momenteel zouden moeten vliegen, maar de enige andere libelle die ik tegenkwam was een Gewone Oeverlibel (Orthetrum cancellatum).

Paringswiel Lantaarntje, Ischnura elegans. 
Man Gewone Oeverlibel, Orthetrum cancellatum.

Vlinders

Er vlogen maar weinig vlinders rond in het gebied. Een Distelvlinder en een zandoogje kon ik niet op de foto krijgen. Wel gelukt, een Atalanta (Vanessa atalanta) en een niet nader gedetermineerde soort Pyralidae.

Een niet nader gedetermineerde lichtmot (Pyralidae). 
Een Atalanta, Vanessa atalanta.

zondag 14 juni 2015

Opvallende aantallen

Het is halverwege juni en de soorten en aantallen beginnen opvallend te veranderen. Het was even zoeken in de gegevens van de afgelopen jaren, maar niet eerder zaten er in juni zoveel Krakeenden (98) en Kluten (5) in de Veerpolder. Het aantal Tureluurs (36) was in juni niet meer zo hoog sinds 2009 en de Slobeenden (10) en Wintertalingen (8) zijn al weer vroeg aan het toenemen. Ook voor de Slobeenden was het vandaag een zomerrecord.


Kleine Plevier, Veerpolder.
Het paartje Kleine Plevier vliegt samen rond van slikje naar slikje. Weer geen pullen kunnen vinden dit jaar. Ik ga er toch van uit dat ze een broedpoging hebben gedaan.

donderdag 11 juni 2015

Voor het eerst een Spotvogel

Rectificatie: Na veel onduidelijkheid en oorspronkelijke goedkeuring door waarneming.nl, blijkt het hier toch niet te gaan om een Spotvogel, maar om een Bosrietzanger. 

Wat een rust stralen de polders momenteel uit. Zeker aan het begin van de middag. Hier en daar wordt gezongen, hier en daar wordt gefoerageerd, maar voornamelijk wordt er gerust.

In het Elzen-Berkenbosje aan de treinkant van de Veerpolder zat een Spotvogel te zingen. Eerst dacht ik vanwege de imitaties en het feit dat er op die plek de afgelopen weken één zat te zingen aan een Bosrietzanger. Toen ik echter dichterbij kwam, vloog de vogel naar het treintalud en ging netjes voor de camera zitten zingen. Dat was dus geen Bosrietzanger.

Spotvogel in het struweel op het treintalud.

zondag 7 juni 2015

Veel nieuwe pullen en uitgevlogen nesten

En weer zaten de Scholekster-ouders luid te alarmeren. Maar deze keer kon ik ze wel zien, de pullen.

Zwemmende Scholekster-pul in de Veerpolder. Zijn broetje/zusje verschool
zich in de oeverrand.
Al twee weken lang hebben de Scholeksters pullen, afgaande op het gedrag van de ouders, maar al die tijd zaten ze verscholen tussen de hoge begroeiing aan de overkant van de sloot. Vandaag liepen ze met zijn tweeën op het gras langs het pad. Één van de twee besloot naar de alarmerende ouder aan de overkant te zwemmen.