zondag 25 januari 2015

Sperwer jagend in het riet

Ik had me voorbereid op een saaie, snelle telronde vandaag. Gisteren lag vrijwel overal in de polders ijs en zaten er 's middags nauwelijks vogels, Het zag er niet naar uit dat het ijs vandaag al weg zou zijn.
Voor de Veerpolder kwam dat uit. Wat Grote CanadeseGrauwe en Nijlganzen en 15 Kieviten rustten op en rond het smalle eilandje. Verder moest ik het hebben van wat zangvogels aan de randen van het gebied.

Sperwer tussen de begroeiing, Hennepoelpolder.

donderdag 22 januari 2015

Waterral op het ijs; Zwarte Zwaan op het nest

Vanochtend even gaan kijken wat de kou voor effect heeft gehad op de vogels in de polders. Ik hoopte natuurlijk op een Roerdomp, maar dat bleek teveel gevraagd.

In de Veerpolder lag veel ijs, behalve op de grotere waterpartijen. Daar zwommen nog een ruime honderd Wintertalingen en wat Slob- en Bergeenden. Even kwam er een Sperwer overvliegen, zonder zich te bekommeren om eventueel voedsel.

In de Hennepoelpolder was het rustiger, maar het ijs zorgde er wel voor dat een Waterral zich duidelijk liet zien.


Na een korte aanloop vloog de Waterral naar de overkant.
Rustig liep hij langs de rand van het riet, regelmatig even de rietkraag in verdwijnend. Na een tijdje nam hij een korte aanloop om vervolgens naar de overkant te vliegen en daar in het riet te verdwijnen. Ik heb hem niet meer teruggezien.

Op de vaste plek aan de zuidkant van de Hennepoelpolder is de Zwarte Zwaan weer aan een nest begonnen. Zoals elk jaar broedt deze exoot uit Australië in de polder.

De Zwarte Zwaan is weer aan een nest begonnen.
Ook nu was maar één oudervogel aanwezig. Meestal levert het legsel niet zoveel op, soms zijn er jongen. Als de eieren uitkomen, verdwijnt het gezin meestal vrij snel uit de polders.

zondag 18 januari 2015

Het weer zit niet mee

De laatste tijd is het niet echt lekker telweer. Ook vanochtend miezerde het licht en was er weinig licht. Desondanks toch kunnen tellen, maar helaas geen foto's kunnen maken.
Opvallende waarnemingen van vandaag: in de Hennepoelpolder vloog een vrouw Fazant op uit het gras langs het pad aan de noordkant. Dit is de eerste waarneming van deze vogel in de tellingen. Op waarneming.nl staat slechts 1 andere melding, uit 2004. In de Veerpolder zaten 18 Bergeenden, een recordaantal. Het oude record stond op 10. Het zal het zachte weer zijn.

Bergeend in de Veerpolder, december 2012.
Tussen de Wintertalingen en de Slobeenden in de Veerpolder zwom ook nog een Tafeleend. Op zich niet heel bijzonder, maar de afgelopen weken had ik hem niet meer gezien. In de Hennepoelpolder zaten 10 Knobbelzwanen. Normaliter maken deze vogels nauwelijks geluid, maar vandaag waren ze goed te horen. Een wat knorrend en af en toe meeuw-achtig geluid.

Afgelopen week stond mijn blog ook op de Facebook-pagina van Natuur Leiden. Neem daar vooral ook eens een kijkje.

zondag 4 januari 2015

Eindelijk weer eens een Dodaars

Er zat er eindelijk weer eens één in de Hennepoelpolder: een Dodaars. De laatste waarneming was van september 2014 en de laatste jaren zit hij er niet meer zo veel. Vanochtend dus wel en voor de verandering lag hij te rusten op het water. Meestal verdwijnt hij continu onder water en is het lastiger hem te vinden.

Dodaars, vanochtend in de Hennepoelpolder.