zondag 28 december 2014

Zesde teljaar afgesloten

Vandaag het zesde volledige teljaar kunnen afsluiten, tijd voor een korte terugblik.

In totaal bezocht ik de polders 49 keer en telde ik 36180 vogels. 2014 was een goed jaar qua soorten in het gebied. Met 96 soorten in de tellingen en 102 als de losse bezoeken meegeteld worden, was dit een recordjaar. Ook het gemiddeld aantal soorten per telling lag hoog (19,3 in de Veerpolder; 14,0 in de Hennepoelpolder), net als het aantal vogels per telling (453,4 in de Veerpolder; 285 in de Hennepoelpolder).

Veerpolder


Aantal soorten per maand 2014 vergeleken met het gemiddelde over de
periode 2009-2013, Veerpolder.
Gemiddeld aantal per telling per maand 2014 vergeleken met het
gemiddelde over de periode 2009-2013, Veerpolder.

De zachte winter zorgde in januari en februari voor een veel hoger aantal vogels in de Veerpolder dan voorgaande jaren. Een groot deel van dat verschil kwam voor rekening van de Wintertalingen. Het aantal soorten per telling lag met name de tweede helft van het jaar hoger dan voorgaande jaren.

Hennepoelpolder

Aantal soorten per maand 2014 vergeleken met het gemiddelde over de
periode 2009-2013, Hennepoelpolder.

Gemiddeld aantal per telling per maand 2014 vergeleken met het
gemiddelde over de periode 2009-2013, hennepoelpolder.
Ook in de gegevens van de Hennepoelpolder komt de zachte winter naar voren. Hier waren het echter de Grauwe Gans, Grote Canadese Gans en Krakeend die voor de hogere aantallen zorgden. Het aantal soorten per maand lag in de Hennepoelpolder vrijwel het gehele jaar hoger dan tijdens de periode 2009-2013.

Nieuwe soorten in de tellingen

Zes soorten zaten in 2014 voor het eerst in de tellingen (niet noodzakelijkerwijs de eerste waarnemingen in de polders): Fitis, Keep, Kneu, Rosse Grutto, Veldleeuwerik, Zwarte Ibis.

Zwarte Ibis, Hennepoelpolder.
Rosse Grutto, Veerpolder.
De komende tijd zal ik de gegevens van de afzonderlijke soorten analyseren en publiceren. Ik kan al wel zeggen dat de ganzen, Wintertalingen en Slobeenden dit jaar gestegen zijn en dat de Grutto-aantallen in het voorjaar en de Tureluur-aantallen per telling sterk zijn afgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten