dinsdag 23 december 2014

Roofvogels zijn weer (een beetje) terug

De afgelopen tijd zie ik weer wat vaker roofvogels in de polders. Buizerden, Haviken en Sperwers komen weer regelmatig voor in de tellingen en ook tijdens de losse bezoeken kan ik er eigenlijk altijd wel één scoren.

Ondanks het lage aantal roofvogels in het gebied is er een duidelijk seizoenspatroon te ontdekken. Omdat ik wekelijkse waarnemingen heb van de afgelopen 6 jaar, is dat patroon redelijk betrouwbaar en niet meer aan toeval toe te schrijven.

Gemiddeld aantal roofvogels (Accipitridae) per maand over de periode
2009-2014
De roofvogels bezoeken de polders voornamelijk tijdens de wintermaanden en niet of nauwelijks tijdens de zomermaanden. Gedeeltelijk zal dat te maken hebben met langskomende trekvogels (met name Buizerd) en juvenielen op zoek naar een territorium. Een andere reden is waarschijnlijk dat er in de directe omgeving geen geschikte broedgelegenheid is. Tijdens de periode van jongen jagen de ouders relatief dicht bij het nest. Pas als de broedzorg voorbij is, komen ze weer in de polders.

Vandaag even naar de polders geweest omdat er eindelijk weer eens wat zon was. Het leverde een jagende Havik op, die op het oog een niet heel serieuze poging deed om een Wintertaling te pakken. Ze dook langzaam omlaag over de grote groep eenden heen. Toen die opgingen, won ze langzaam weer wat hoogte, zonder zich verder te bekommeren om de opgevlogen talingen.


Juveniele Havik na een mislukte poging een Wintertaling te slaan in de Veerpolder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten