woensdag 31 december 2014

Op de valreep: een Roerdomp

Het vogeljaar begon op 5 januari met een Blauwe Kiekendief (zie bericht) en eindigt vandaag met een Roerdomp. Het was een mooi vogeljaar.

Toen ik vanochtend om een uur of 10 de hoek om liep aan de zuidkant van de Hennepoelpolder, hoorde ik iets in het riet. Op het moment dat ik stopte om beter te kunnen kijken, vloog de Roerdomp op uit het stukje riet direct aan het pad.

Roerdomp vliegt weg in de Hennepoelpolder vanochtend.

zondag 28 december 2014

Zesde teljaar afgesloten

Vandaag het zesde volledige teljaar kunnen afsluiten, tijd voor een korte terugblik.

In totaal bezocht ik de polders 49 keer en telde ik 36180 vogels. 2014 was een goed jaar qua soorten in het gebied. Met 96 soorten in de tellingen en 102 als de losse bezoeken meegeteld worden, was dit een recordjaar. Ook het gemiddeld aantal soorten per telling lag hoog (19,3 in de Veerpolder; 14,0 in de Hennepoelpolder), net als het aantal vogels per telling (453,4 in de Veerpolder; 285 in de Hennepoelpolder).

Veerpolder


Aantal soorten per maand 2014 vergeleken met het gemiddelde over de
periode 2009-2013, Veerpolder.
Gemiddeld aantal per telling per maand 2014 vergeleken met het
gemiddelde over de periode 2009-2013, Veerpolder.

dinsdag 23 december 2014

Roofvogels zijn weer (een beetje) terug

De afgelopen tijd zie ik weer wat vaker roofvogels in de polders. Buizerden, Haviken en Sperwers komen weer regelmatig voor in de tellingen en ook tijdens de losse bezoeken kan ik er eigenlijk altijd wel één scoren.

Ondanks het lage aantal roofvogels in het gebied is er een duidelijk seizoenspatroon te ontdekken. Omdat ik wekelijkse waarnemingen heb van de afgelopen 6 jaar, is dat patroon redelijk betrouwbaar en niet meer aan toeval toe te schrijven.

Gemiddeld aantal roofvogels (Accipitridae) per maand over de periode
2009-2014
De roofvogels bezoeken de polders voornamelijk tijdens de wintermaanden en niet of nauwelijks tijdens de zomermaanden. Gedeeltelijk zal dat te maken hebben met langskomende trekvogels (met name Buizerd) en juvenielen op zoek naar een territorium. Een andere reden is waarschijnlijk dat er in de directe omgeving geen geschikte broedgelegenheid is. Tijdens de periode van jongen jagen de ouders relatief dicht bij het nest. Pas als de broedzorg voorbij is, komen ze weer in de polders.

Vandaag even naar de polders geweest omdat er eindelijk weer eens wat zon was. Het leverde een jagende Havik op, die op het oog een niet heel serieuze poging deed om een Wintertaling te pakken. Ze dook langzaam omlaag over de grote groep eenden heen. Toen die opgingen, won ze langzaam weer wat hoogte, zonder zich verder te bekommeren om de opgevlogen talingen.


Juveniele Havik na een mislukte poging een Wintertaling te slaan in de Veerpolder.

zondag 14 december 2014

Een goed vogelweekend

Vorige week ziek, dus geen bericht kunnen plaatsen. Om het een beetje goed te maken vandaag een bericht over het hele weekend.

Watervogeltelling Kagerplassen

Al jaren tel ik samen met Vogelwerkgroep Teijlingen de vogels in het Kagerplassengebied. Dit doen we tussen november en april, elke keer halverwege de maand. Met een boot varen we van het Joppe naar de Kever en via de Eijmerspoel en het Norremeer weer terug, ondertussen stoppend bij de eilandpolders. Het is altijd erg gezellig en levert elk jaar bijzondere waarnemingen op. Zo ook gisteren.

Aan de rand van Vogelskamp spotte één van de tellers een opvallend fuutje. Regelmatig onder duikend zwom er een Roodhalsfuut. Dit is de eerste bekende waarneming in de gemeente Teijlingen. Snel de boot gedraaid en gelukkig liet de vogel zich redelijk benaderen, zodat er foto's genomen konden worden.

Roodhalsfuut in winterkleed op de Dieperpoel tijdens de watervogel-
telling met VWG Teijlingen, 13 december 2014.