zondag 30 november 2014

Mistig en stil

Ik had gehoopt op een zonnetje, zoals gisteravond min of meer werd beloofd op het Journaal. Maar de polders lagen onder een dun laagje mist en van licht was weinig sprake. Gelukkig helpt de lichtsterkte van een verrekijker en kun je op geluid ook het nodige doen.

zondag 23 november 2014

Jaar van de Waterral

Het jaar is nog niet voorbij, maar wat mij betreft is 2014 in de polders het jaar van de Waterral. Vanochtend kon ik er 4 waarnemen in de Veerpolder en 6 in de Hennepoelpolder. Het gebied lijkt op dit moment vergeven van de Waterrallen.

Waterral, begin oktober in de Hennepoelpolder.

zondag 9 november 2014

En vandaag soort 100 binnen

Vanochtend 35 soorten geteld in de polders, 5 meer dan vorige week. Gemiddeld genomen is het aantal soorten omgekeerd evenredig aan het aantal aanwezige vogels, dus zaten er vanochtend weer minder dan 1000, namelijk 852.

Met de Waterpieper en de Kramsvogel is dit jaar het aantal waargenomen soorten (ter plaatse) gestegen naar 100. Voor het eerst sinds het begin van de tellingen zo'n hoog aantal. Van die 100 soorten zaten er 94 in de tellingen. De andere 6 zijn alleen tijdens losse bezoeken gezien. 94 is gelijk aan het aantal soorten in 2011.

Waterpieper op het eilandje in de Veerpolder.

zondag 2 november 2014

Door de barrière van 1000 exemplaren

Zo rond eind oktober-begin november lopen de aantallen soorten in het gebied af, terwijl het aantal exemplaren oploopt. Vandaag is daarbij de 1000-exemplaren-grens doorbroken. Voor het eerst sinds 23 maart zaten er meer dan 1000 vogels in de polders (Veerpolder 619 en Hennepoelpolder 414).

Aantal getelde vogels in Polders Poelgeest 2014. X-as=weeknummer.

De toename aan vogels is voornamelijk te danken aan Wintertaling (260 in de Veerpolder), Slobeend (108 in de Veerpolder) en Krakeend (145 in de Hennepoelpolder). Met zijn drieën zijn deze soorten verantwoordelijk voor 50% van de aanwezige vogels. Tel daarbij de 121 Grote Canadese Ganzen en de 112 Grauwe Ganzen en je zit al op zo'n 73%. Die laatste twee soorten zijn echter niet verantwoordelijk voor de toename, want ze zijn al wekenlang in grote getale aanwezig.