zondag 26 oktober 2014

Roodborsttapuit en Veldleeuwerik komen langs

Het aantal soorten begint nu langzaam af te nemen in het gebied, maar vandaag was nog een goede dag in de Veerpolder. Daar zaten 24 soorten aan de grond/in het water/in de bomen en vlogen er nog een paar over.
Het leverde 2 nieuwe soorten op voor de tellingen van dit jaar: de Veldleeuwerik en de Roodborsttapuit. Die eerste kwam ook in redelijk grote groepen overgevlogen en één exemplaar had besloten aan de grond te komen op het pad. De Veldleeuwerik landt zelden in het gebied en het aantal meldingen van exemplaren aan de grond is dan ook beperkt. Sinds 2009 is dit pas de 4e melding op waarneming.nl.

Man Roodborsttapuit in de Veerpolder.

De Roodborsttapuit  is niet vaak in de polders, maar komt vrijwel elk jaar langs in het voorjaar en het najaar. Vandaag was het een mannetje dat in de Veerpolder neerstreek. Een mooi vogeltje, dat door de gewoonte bovenop de begroeiing te gaan zitten meestal goed te zien is.
Naast deze enkelingen zijn het vooral de Slobeenden (78) en Wintertalingen (192) die de Veerpolder bevolken. Er zaten vanochtend ook nog 13 Brandganzen en, deze dagen van het jaar een zeldzaamheid, één Kuifeend.

In de Hennepoelpolder (19 soorten) vielen vooral de roepende Waterrallen op. Het is een goed jaar voor deze ral en vandaag zaten er weer minimaal 6. Waar de Slobeenden en Wintertalingen toenemen in de Veerpolder, zijn het hier de Krakeenden die in steeds grotere getale op het water verblijven. Vandaag waren het er niet zoveel als vorige week, maar nog altijd zo'n 69 exemplaren.
Het riet wordt inmiddels weer redelijk bevolkt. Niet door karakteristieke rietvogels, al is de Rietgors (2) er nog wel, maar door Winterkoning (5), Roodborst (2), Koolmees (2) en Pimpelmees (1). Op het water zwom een mooi op kleur zijnde man Tafeleend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten