zondag 27 april 2014

Nieuwe binnenkomers

Vanochtend miezerde het een beetje. Het zicht was slecht, zo slecht dat ik 3 wegvliegende Oeverlopers eerst aanzag voor Kleine Plevieren. Die laatste zaten er overigens ook. Door een fikse verkoudheid zaten mijn oren geregeld dicht, dus ik hoorde ook nog eens slecht. Na een poging te tellen maar besloten dat ik vandaag alleen aanwezige soorten zou noteren.
En daar zaten een aantal nieuwkomers bij. Ze zijn deze week binnengekomen, maar ik had ze nog niet gezien. In de Veerpolder vloog een Witgat op en een Bosruiter weg. Ook zaten er 2 Groenpootruiters. Na een rondje om de polder gelopen te hebben kon ik ze helaas niet meer terugvinden. De laatste nieuwe soort zat in het riet bij de oude werf: een Kleine Karekiet.

Als het weer en mijn gesteldheid deze week beter worden, ga ik nog wel een keer langs. Misschien dat ik dan ook weer wat foto's kan maken.


zaterdag 19 april 2014

Bokje en meer op de foto

Voor een keertje op zaterdag de telronde gelopen. Het was koud, maar als de zon eventjes doorkwam warmde je toch nog lekker op.

Bij binnenkomst direct een nieuwe soort voor dit jaar (voor mij dan): de Gele Kwikstaart. Hij landde eventjes op het dunne strookje land en vloog vervolgens snel weer door. Rustig tellend rond de Veerpolder gelopen, al Grauwe Gans-pullen tellend: 128 stuks in 18 groepjes. Het zijn er erg veel.
In de bomen aan de noordoost-kant zat een Grote Bonte Specht man. Die komt af en toe, maar regelmatig langs van de overkant van de Warmonder Leede.

Man (rood achterhoofd) Grote Bonte Specht in de Veerpolder.

woensdag 16 april 2014

Zwarte Ruiter! Maar waar is de Blauwborst?

Vanochtend vrij en dus even in de polders gaan kijken. Bij aankomst meldden medevogelaars een Zwarte Ruiter. Helaas was hij doorgevlogen, maar waarschijnlijk geland in de Hennepoelpolder. En met behulp van een telescoop hebben we hem teruggevonden, de eerste dit jaar.

De eerste Zwarte Ruiter van het jaar. Ver weg, maar duidelijk herkenbaar.

zondag 13 april 2014

Polders een steeds groter succes...

...en niet alleen bij de vogels. De tijd dat ik tijdens de tellingen af en toe een andere vogelaar tegen kwam is wel voorbij. Steeds meer mensen staan vroeg op om te genieten van alle min of meer bijzondere vogels in het gebied. De vogels lijken er geen last van te hebben.

Vanochtend was het al vroeg druk ik de polders, met name bij de Zwarte Ibis, die nog steeds in de Hennepoelpolder rondscharrelt. Anderen waren op zoek naar Zwartkopmeeuwen, Regenwulpen en Bokjes. Deze soorten zijn de afgelopen week meerdere keren gemeld, maar vanochtend kon ik ze niet (terug)vinden, helaas.
Dat is ook een effect van al die aandacht voor het gebied: ik weet nu ook wat ik tijdens de tellingen allemaal niet zie. Het gebied is in die zin nog rijker dan al uit de tellingen is gebleken. Vele ogen zien nu eenmaal meer. Zo zijn er buiten de 3 hiervoor genoemde soorten nog meer die ik dit jaar nog niet heb kunnen tellen.

Vanochtend was het relatief rustig wat betreft aanwezige soorten. Leuk was de Braamsluiper die zich de longen uit het lijf zong in het struweel op het treintalud. De eerste Boerenzwaluwen voor de tellingen vlogen heen en weer tussen de polders. Eindelijk kon ik in het telgebied 2 Tjiftjaffen vinden. Normaal zitten die net buiten het telgebied en neem ik ze om de tellingen vergelijkbaar te houden dus niet mee.

zondag 6 april 2014

Veel Grauwe Gans pullen

Vanochtend op tijd begonnen om de dreigende buien voor te zijn en dat is gelukt. Maar doordat er zo weinig licht was geen foto's gemaakt dit keer.

In de Veerpolder zwommen 18 groepjes Grauwe Gans-pullen rond, optellend tot 87 exemplaren. In de woonwijk en het water buiten het telgebied zwommen er nog eens tientallen. Ik vraag me wel af waar ze allemaal gebroed hebben. Ik weet een aantal nesten te vinden, maar dat haalt de 18 niet. Waarschijnlijk komen er ook gezinnen langs die van elders in de buurt komen.
De Fuut met jongen was niet in het gebied, maar er zwommen nog wel een aantal Wilde Eenden met pullen. De Kievitten zijn druk aan het broeden (minimaal 6 nesten), net als de Meerkoeten en de Grote Canadese Ganzen. In de boompjes aan de westkant van de Veerpolder zit een bezet Ekster-nest, het eerste in het telgebied.
De aantallen Grutto's nemen duidelijk af. Er zaten er bij aankomst nog 90. Ook de Tureluurs zijn nog maar mondjesmaat aanwezig. In de Veerpolder kon ik er maar 1 vinden.

In de Hennepoelpolder loopt nog steeds de Zwarte Ibis. Grappig hoe snel je went aan zo'n bijzondere vogel als hij er een tijdje zit. Maar het blijft een mooi beest. Terwijl we naar de Zwarte Ibis aan het kijken waren spotte Fred Klootwijk een roofvogel die strak overvloog richting Klinkerbergerplas. Daar dook hij met ingetrokken vleugels naar beneden. Marc Kolkman heeft geprobeerd er een paar foto's van te maken, maar het was ver weg en slecht licht. Ik moest zelf denken aan een Visarend vanwege de lange smalle vleugels en erg lichte onderkant. We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

In de Hennepoelpolder zitten inmiddels minimaal 3 Rietzangers, mogelijk zelfs 4. Aan de noordkant meende ik er 2 te hebben gehoord en aan de zuidkant zeker 2. De Blauwborst liet zich ook eventjes horen en op verschillende plekken zaten Rietgorzen te zingen.