maandag 31 maart 2014

Gisteren gemist, vandaag gezien: de Zwarte Ibis

Vandaag aan het einde van de middag een telefoontje gekregen dat de Zwarte Ibis weer in de Hennepoelpolder zat (bedankt Fred!). Na het eten gaan kijken en gevonden. Een zeldzame soort voor Nederland en dit jaar voor het eerst rondlopend in de polders.Volwassen Zwarte Ibis in de Hennepoelpolder.

zondag 30 maart 2014

Ook nog een Dwergmeeuw (en meer)

Wat een dag in de polders. Vanochtend de eerste Rietzanger (zie eerder bericht), de eerste Blauwborst en vanmiddag mijn eerste Dwergmeeuw. En ook nog een Zwarte Ibis, maar toen was ik al weer vertrokken.

De Dwergmeeuw is, net als de Rosse Grutto die nog steeds in de Veerpolder zit, een kustvogel. Het is een erg zeldzame gast van de polders. Alleen in 2009 is deze kleine meeuw eerder gezien hier. In dit geval gaat het om een tweede kalenderjaar individu. Hij vloog heen en weer over de plas in de Hennepoelpolder. Hij is duidelijk kleiner dan een Kokmeeuw en vliegt anders. De vlucht is meer dansend. Dat maakt hem al op afstand opvallend.

Dwergmeeuw. Mooi het verschil in grootte met de Kokmeeuw te zien. 

Het is een tweede kalenderjaar Dwergmeeuw.

Eerste Rietzanger en pullen

Heerlijke ochtend in de polders. De telronde zat er op een paar meter na op, toen Fred Klootwijk en ik een Rietzanger hoorden in de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder. De eerste van het jaar en de vroegste waarneming ooit in de polders. De Rietzanger wordt pas sinds een week waargenomen in Nederland en de eerste waarneming met bewijs was op 27 maart. De polders zijn er dus weer vroeg bij dit jaar.
Een foto maken is niet gelukt, omdat de vogel vrij diep in het riet bleef. We hebben hem een paar keer zien vliegen, maar hij landde dan altijd weer laag in de begroeiing. Met de camera heb ik wel een geluidsopname kunnen maken, dus het bewijs is er:
maandag 24 maart 2014

Rosse Grutto blijft een paar dagen

Sinds vrijdag verblijft er een Rosse Grutto in de Veerpolder. Vorig jaar mei is deze vogel hier al een keer waargenomen, maar toen heb ik hem gemist. Dit leek nu ook te gaan gebeuren. Vrijdag en zaterdag had ik geen mogelijkheid om te gaan kijken en zondag tijdens de wekelijkse telling was hij niet aanwezig. Zondagavond werd hij weer gemeld, dus vanochtend gaan kijken. Gezien het gemak waarmee ik hem vanochtend met het blote oog vond tussen de aanwezige Grutto's, denk ik niet dat ik hem zondag over het hoofd heb gezien.

Rosse Grutto tussen de Grutto's in de Veerpolder.

zondag 16 maart 2014

Afgelopen week de eerste pullen gezien

Het was een heerlijke week om in de polders te zijn. En ik was niet de enige die dat vond. Het aantal vogelaars is in tijden niet zo hoog geweest, niet alleen dankzij het mooie weer, maar ook dankzij alle Grutto's.

Donderdag 13 maart werd ik verrast door 3 Nijlgans-pullen in de Warmonder Leede. Heel erg vroeg, dus de Nijlganzen lijken optimaal te profiteren van de zachte winter. Inmiddels heb ik ook de Kievit, Grauwe Gans, Meerkoet en Fuut al op een nest zien zitten.

Nijlgansjes in de Warmonder Leede, 13 maart 2014.

zondag 9 maart 2014

Van 81 naar 662

Ik weet van de afgelopen jaren dat het hard kan gaan met de Grutto's. Toch was het weer een verrassing toen ik vanochtend ging tellen. In het veld kwam ik op 600 exemplaren. Thuis gekomen de foto's geteld en het waren er 662! Halverwege het record van vorig jaar.
Vandaag een keer geprobeerd een filmpje te maken met de fotocamera. Hieronder het resultaat. Ik moet nog even oefenen, maar dat geluid...heerlijk.


De video blijkt het niet op alle platforms te doen, dus hieronder een foto van een deel van de groep.

Een deel van de 662 Grutto's in de Veerpolder.
Ook mijn eerste Tureluurs gezien. Vorige week waren ze al door anderen gezien, vlak na mijn telling. Nu landden er 3 in de Veerpolder. Niet voor de tellingen, maar overvliegend: een Witte Kwikstaart en een Veldleeuwerik. Helaas wilden ze niet neerstrijken in de Polders.

De Fuut in de Veerpolder zit nu goed op het nest. In de Hennepoelpolder is het erg druk met ganzen en Knobbelzwanen. Er zwom ook nog een Dodaars rond. Fijn om deze soort weer terug te hebben in de polders. In het begin (2009/2010) had ik er regelmatig meerdere en het aantal is sindsdien gestaag afgenomen. Nu zit de Dodaars lang niet elke maand meer in de tellingen en zijn het er per keer veel minder.

zondag 2 maart 2014

Vanochtend de telling gelopen met Fred Klootwijk. Dat was weer ouderwets gezellig.

In de Veerpolder neemt het aantal Grutto's toe. Vanochtend zaten er 81 bij het eilandje, samen met ruim 40 Kievitten. Een aantal Grutto's was geringd, zag ik later op de foto's. Op een gegeven moment vlogen ze allemaal op. We hebben even rondgespeurd, maar konden geen roofvogel vinden. Wat de oorzaak was van de plotselinge onrust, bleef onduidelijk, maar het leverde wel een mooi gezicht op.

Netjes in een groep vliegen de Grutto's over.