woensdag 31 december 2014

Op de valreep: een Roerdomp

Het vogeljaar begon op 5 januari met een Blauwe Kiekendief (zie bericht) en eindigt vandaag met een Roerdomp. Het was een mooi vogeljaar.

Toen ik vanochtend om een uur of 10 de hoek om liep aan de zuidkant van de Hennepoelpolder, hoorde ik iets in het riet. Op het moment dat ik stopte om beter te kunnen kijken, vloog de Roerdomp op uit het stukje riet direct aan het pad.

Roerdomp vliegt weg in de Hennepoelpolder vanochtend.

zondag 28 december 2014

Zesde teljaar afgesloten

Vandaag het zesde volledige teljaar kunnen afsluiten, tijd voor een korte terugblik.

In totaal bezocht ik de polders 49 keer en telde ik 36180 vogels. 2014 was een goed jaar qua soorten in het gebied. Met 96 soorten in de tellingen en 102 als de losse bezoeken meegeteld worden, was dit een recordjaar. Ook het gemiddeld aantal soorten per telling lag hoog (19,3 in de Veerpolder; 14,0 in de Hennepoelpolder), net als het aantal vogels per telling (453,4 in de Veerpolder; 285 in de Hennepoelpolder).

Veerpolder


Aantal soorten per maand 2014 vergeleken met het gemiddelde over de
periode 2009-2013, Veerpolder.
Gemiddeld aantal per telling per maand 2014 vergeleken met het
gemiddelde over de periode 2009-2013, Veerpolder.

dinsdag 23 december 2014

Roofvogels zijn weer (een beetje) terug

De afgelopen tijd zie ik weer wat vaker roofvogels in de polders. Buizerden, Haviken en Sperwers komen weer regelmatig voor in de tellingen en ook tijdens de losse bezoeken kan ik er eigenlijk altijd wel één scoren.

Ondanks het lage aantal roofvogels in het gebied is er een duidelijk seizoenspatroon te ontdekken. Omdat ik wekelijkse waarnemingen heb van de afgelopen 6 jaar, is dat patroon redelijk betrouwbaar en niet meer aan toeval toe te schrijven.

Gemiddeld aantal roofvogels (Accipitridae) per maand over de periode
2009-2014
De roofvogels bezoeken de polders voornamelijk tijdens de wintermaanden en niet of nauwelijks tijdens de zomermaanden. Gedeeltelijk zal dat te maken hebben met langskomende trekvogels (met name Buizerd) en juvenielen op zoek naar een territorium. Een andere reden is waarschijnlijk dat er in de directe omgeving geen geschikte broedgelegenheid is. Tijdens de periode van jongen jagen de ouders relatief dicht bij het nest. Pas als de broedzorg voorbij is, komen ze weer in de polders.

Vandaag even naar de polders geweest omdat er eindelijk weer eens wat zon was. Het leverde een jagende Havik op, die op het oog een niet heel serieuze poging deed om een Wintertaling te pakken. Ze dook langzaam omlaag over de grote groep eenden heen. Toen die opgingen, won ze langzaam weer wat hoogte, zonder zich verder te bekommeren om de opgevlogen talingen.


Juveniele Havik na een mislukte poging een Wintertaling te slaan in de Veerpolder.

zondag 14 december 2014

Een goed vogelweekend

Vorige week ziek, dus geen bericht kunnen plaatsen. Om het een beetje goed te maken vandaag een bericht over het hele weekend.

Watervogeltelling Kagerplassen

Al jaren tel ik samen met Vogelwerkgroep Teijlingen de vogels in het Kagerplassengebied. Dit doen we tussen november en april, elke keer halverwege de maand. Met een boot varen we van het Joppe naar de Kever en via de Eijmerspoel en het Norremeer weer terug, ondertussen stoppend bij de eilandpolders. Het is altijd erg gezellig en levert elk jaar bijzondere waarnemingen op. Zo ook gisteren.

Aan de rand van Vogelskamp spotte één van de tellers een opvallend fuutje. Regelmatig onder duikend zwom er een Roodhalsfuut. Dit is de eerste bekende waarneming in de gemeente Teijlingen. Snel de boot gedraaid en gelukkig liet de vogel zich redelijk benaderen, zodat er foto's genomen konden worden.

Roodhalsfuut in winterkleed op de Dieperpoel tijdens de watervogel-
telling met VWG Teijlingen, 13 december 2014.

zondag 30 november 2014

Mistig en stil

Ik had gehoopt op een zonnetje, zoals gisteravond min of meer werd beloofd op het Journaal. Maar de polders lagen onder een dun laagje mist en van licht was weinig sprake. Gelukkig helpt de lichtsterkte van een verrekijker en kun je op geluid ook het nodige doen.

zondag 23 november 2014

Jaar van de Waterral

Het jaar is nog niet voorbij, maar wat mij betreft is 2014 in de polders het jaar van de Waterral. Vanochtend kon ik er 4 waarnemen in de Veerpolder en 6 in de Hennepoelpolder. Het gebied lijkt op dit moment vergeven van de Waterrallen.

Waterral, begin oktober in de Hennepoelpolder.

zondag 9 november 2014

En vandaag soort 100 binnen

Vanochtend 35 soorten geteld in de polders, 5 meer dan vorige week. Gemiddeld genomen is het aantal soorten omgekeerd evenredig aan het aantal aanwezige vogels, dus zaten er vanochtend weer minder dan 1000, namelijk 852.

Met de Waterpieper en de Kramsvogel is dit jaar het aantal waargenomen soorten (ter plaatse) gestegen naar 100. Voor het eerst sinds het begin van de tellingen zo'n hoog aantal. Van die 100 soorten zaten er 94 in de tellingen. De andere 6 zijn alleen tijdens losse bezoeken gezien. 94 is gelijk aan het aantal soorten in 2011.

Waterpieper op het eilandje in de Veerpolder.

zondag 2 november 2014

Door de barrière van 1000 exemplaren

Zo rond eind oktober-begin november lopen de aantallen soorten in het gebied af, terwijl het aantal exemplaren oploopt. Vandaag is daarbij de 1000-exemplaren-grens doorbroken. Voor het eerst sinds 23 maart zaten er meer dan 1000 vogels in de polders (Veerpolder 619 en Hennepoelpolder 414).

Aantal getelde vogels in Polders Poelgeest 2014. X-as=weeknummer.

De toename aan vogels is voornamelijk te danken aan Wintertaling (260 in de Veerpolder), Slobeend (108 in de Veerpolder) en Krakeend (145 in de Hennepoelpolder). Met zijn drieën zijn deze soorten verantwoordelijk voor 50% van de aanwezige vogels. Tel daarbij de 121 Grote Canadese Ganzen en de 112 Grauwe Ganzen en je zit al op zo'n 73%. Die laatste twee soorten zijn echter niet verantwoordelijk voor de toename, want ze zijn al wekenlang in grote getale aanwezig.

zondag 26 oktober 2014

Roodborsttapuit en Veldleeuwerik komen langs

Het aantal soorten begint nu langzaam af te nemen in het gebied, maar vandaag was nog een goede dag in de Veerpolder. Daar zaten 24 soorten aan de grond/in het water/in de bomen en vlogen er nog een paar over.
Het leverde 2 nieuwe soorten op voor de tellingen van dit jaar: de Veldleeuwerik en de Roodborsttapuit. Die eerste kwam ook in redelijk grote groepen overgevlogen en één exemplaar had besloten aan de grond te komen op het pad. De Veldleeuwerik landt zelden in het gebied en het aantal meldingen van exemplaren aan de grond is dan ook beperkt. Sinds 2009 is dit pas de 4e melding op waarneming.nl.

Man Roodborsttapuit in de Veerpolder.

maandag 20 oktober 2014

Verandering

In 2010-2011 heb ik elke maand een foto genomen vanaf een vaste plaats in de Hennepoelpolder, om de verandering in de loop van het jaar vast te leggen. Omdat ik tegenwoordig alleen de telelens meeneem, is die reeks niet uitgebreid. Vandaag had ik de 'normale' lens bij me en heb weer vanaf dezelfde plaats een foto genomen.

Verandering Hennepoelpolder (okt 2011-okt 2014)
De verandering lijkt niet zo groot, maar goed te zien is hoe hele stukken riet zijn verdwenen. Er is beduidend meer wateroppervlak gekomen.

zondag 12 oktober 2014

Leerlingen tellen mee.

Vanochtend na de wekelijkse telling kwamen een aantal mentorleerlingen langs voor een vogelexcursie in de polders. Vorig jaar had ik beloofd een keer een excursie te geven en dan een bericht te plaatsen op dit blog. Vandaag was het dan eindelijk zover. Negen leerlingen uit mijn mentorklas verzamelden bij de molen. Ze moesten voor hun doen vroeg op en sommigen moesten ook nog eens een heel eind fietsen (Katwijk/Noordwijk), dus petje af.

De hele groep.

donderdag 9 oktober 2014

Vooruit: de Witkruintapuit

Strikt genomen hoort hij niet op deze blog thuis, maar omdat het op een steenworp afstand is toch een berichtje over de Witkruintapuit.

Witkruintapuit op het schuurdak.
Woensdag werd ik aangesproken door een leerling uit de brugklas. Of ik die zeldzame vogel in Oegstgeest al had gezien? Nee, vertel! "Het is een zwartwitte uit Afrika, maar hoe hij heet weet ik niet." Snel even gekeken op waarneming.nl en het was dus de Witkruintapuit. Tijdens de les werd ik gebeld door een collega-vogelaar. Snel de mobiel uitgezet, want ze waren bezig met een so.

zondag 5 oktober 2014

Late Lepelaar, Paapje en Kneu

Afgelopen donderdag zag ik het al aankomen. Vandaag is het datumrecord voor de Lepelaar met 1 dag verbroken. Nog niet eerder zag ik er één zo laat in het jaar. Is het het warme weer, de steeds frequentere aanwezigheid van de Lepelaar in de polders, of een combinatie van die twee?

Laat in het jaar zit er nog een Lepelaar in de Veerpolder.

donderdag 2 oktober 2014

Kakofonie van Waterrallen

Dit is een goede tijd om Waterrallen te gaan zoeken in de polders. Zo'n beetje de hele dag zijn ze te horen. Roepend vanuit de begroeiing reageren de verschillende vogels op elkaar, waardoor je er soms wel vier tegelijk kunt horen. En met een beetje geluk zit er één aan de rand van een slikje, geheel open en bloot. De afgelopen weken is me dat meerdere keren overkomen.

Waterral voor het eilandje in de Hennepoelpolder.
Vandaag was het in de Hennepoelpolder een ware kakofonie van Waterrallen. Er zaten er minimaal 2 te roepen op het eilandje en tussen het gemaal en de zuidkant van het gebied telde ik er zeker 4. Samen met een exemplaar aan de noordkant, kwam de teller op 7 te staan, maar als iemand straks zegt dat hij/zij er 10 heeft gehoord, geloof ik dat direct. Al lopend is het vaak lastig te bepalen of je een exemplaar al eerder gehoord en geteld hebt, zeker als er zoveel dicht bij elkaar zitten. Zeven exemplaren is in ieder geval een record voor mij.

zondag 21 september 2014

Rustige ochtend met Tapuit en Graspieper

Wat is dat toch met die ganzen? Bij binnenkomst om 7:45 zaten er 48  Nijlganzen in de Veerpolder, toch niet de meest schuwe soort zou je zeggen. Maar net als de afgelopen weken het geval was met de Grote Canadese Ganzen, vlogen ze op 4 na allemaal weg op het moment dat ik op zo'n 100 meter was genaderd. Dat ben ik niet gewend van ze.

Blauwe Reiger in een dode boom in de Veerpolder.
In de bomen aan de noordkant staken 4 Blauwe Reigers mooi af tegen het even doorbrekende zonnetje.

zondag 7 september 2014

Rallen

Tijdens de tellingen loop ik binnen anderhalf uur om beide polders heen en tel ik alles wat ik zie of hoor. Soms, zoals vandaag duurt het wat langer. Dat komt omdat er dan iets uit beeld verdwijnt dat ik niet direct op naam kan of durf te brengen. Vandaag was dat een kleine ral, die een meter of drie naast mij uit de oever opvloog, toen ik net een Watersnip aan het fotograferen was.

Watersnip in de Veerpolder.

zondag 31 augustus 2014

Brandganzen, IJsvogels, Waterrallen, vogels galore!

Gisteravond voor zonsondergang nog even naar de polders geweest om naar de Waterrallen te luisteren. Staand bij het bruggetje tussen de polders minimaal 3 horen roepen. Toen we weggingen om een uur of 9, kwamen de eerste ganzen binnenvallen. Ik vroeg me eerder al af wanneer die zouden komen, omdat er 's avonds nauwelijks aanwezig zijn en 's ochtends heelveel. Vlak na zonsondergang dus.

Bij binnenkomst vanochtend zat het ook weer helemaal vol. Naast de gebruikelijke Grote Canadese (216) en Grauwe Ganzen (28), zwommen er 92 Brandganzen.

7 van de 92 Brandganzen.

donderdag 28 augustus 2014

Een (te) gekke middag: Visarend en Porseleinhoen

Ik was gevraagd om vanmiddag als gids mee te gaan met een excursie van de HOVO-collegereeks 'Vogels: van waarneming tot wetenschap'. Om 14:00 verzamelden we bij de molen in de Hennepoelpolder. Wachtend op de laatste deelnemers en genietend van de 20-30 Watersnippen die op het slikje voor de molen zaten, riep ineens iemand 'Visarend!'.
Laag vliegend, een meter of 5 hoog, kwam hij (of was het een zij?) aangevlogen uit de richting Veerpolder. Steeds dichterbij, totdat hij achter de molen langs vloog, een meter of tien bij ons vandaan. Wat een begin van een excursie!

Visarend boven de Hennepoelpolder, mijn eerste hier.

woensdag 27 augustus 2014

De eerste schildpad

Het was achteraf natuurlijk een kwestie van tijd voordat er eentje zou verschijnen, maar toch was ik vanmiddag verrast door de eerste schildpad in de polders. Er zitten er voldoende in de directe omgeving, waaronder in het Merenwijkpark.

Schildpad in de Veerpolder.

zondag 24 augustus 2014

's Avonds massaal Boerenzwaluwen

Gisteravond voor zonsondergang was ik in de polders om de komst van Boerenzwaluwen te zien. Elk jaar rond deze tijd komen ze 's avonds massaal naar de polders. Vrienden hadden er een dag eerder al een paar honderd gezien.
Bij aankomst om 19:45 was er nog geen zwaluw te bekennen. Lopend rond de Hennepoelpolder wel 2 Witgatjes en een Waterral kunnen scoren. Die laatste had ik al een tijd niet meer gehoord, maar zaterdagavond zat er ook nog 1 in de Veerpolder.
Om 20:15 was het dan zover. Ik had er al enkele zien vliegen, maar nu was de Veerpolder vergeven van de Boerenzwaluwen. Laag over het water scheerden ze, door het slechte licht helaas moeilijk te tellen, maar het waren er tussen de 100 en 200. Zittend op een bankje kwamen ze af en toe in groepen van enkele tientallen over, mooi afstekend tegen de lucht.

Boerenzwaluw eerder deze maand in de Veerpolder.

zondag 17 augustus 2014

Zomertaling redt de ochtend

Het was vanochtend grauw en winderig in de polders. Veel vogels zaten er dan ook niet. Lepelaars blijven natuurlijk altijd leuk om te zien, zeker als ze met hun snavel heen en weer zwiepend door het water vlak langs komen. Er zaten er in het hele gebied 7. Tussen deze vogels in foerageerden nog 6 Grutto's. In de Veerpolder kwam ik niet verder dan 17 soorten, waaronder een Oeverloper. Leukste waarneming was echter een vrouwtje Zomertaling.

Vrouwtje Zomertaling, een weinig waargenomen soort in de polder.

zondag 10 augustus 2014

Van Estland naar Poelgeest

Net terug van een paar weken trekken door Estland. Wat een geweldige natuur hebben ze daar. We hebben getrokken in Lahemaa Nationaal Park in het noorden van het land, op Saaremaa en ten zuiden van Pärnu tussen Kabli en de Letse grens. Vogelen is lastig als je met zo'n 20 kilo op je rug rondloopt, maar het is toch gelukt om ruim 100 vogelsoorten te scoren. Daarnaast heb ik me prima vermaakt met alle libellensoorten die in de veengebieden rondvliegen.

Bonte en Krombekstrandloper in Kabli, Estland. Geen telelens mee, dus
dit is één van de weinige vogelfoto's.

zondag 20 juli 2014

Volop Witgatjes

Vijf Witgatjes vlogen vanochtend heen en weer door de polders. Drie in de Veerpolder en twee in de Hennepoelpolder. Het heen was als ik mijn camera niet in de aanslag had, het weer als ik dat wel had. Het waren schuwe vogeltjes die zich niet lieten fotograferen.

Wel lukt het om een Oeverloper te fotograferen in de Veerpolder. Er zat er nog één in de Hennepoelpolder.

Oeverloper in de Veerpolder. 

vrijdag 18 juli 2014

Een mooi plekje om de hoek

Soms loop je per ongeluk tegen een geweldig plekje aan in de stad. Zo ligt er vlak bij mijn huis een stukje land van een paar meter breed met grassen, bramen, grote berenklauwen en andere ruigteplanten. En dat levert een leuke oogst aan geleedpotigen op, zo bleek deze week bij een bezoekje.

In 1990 was ik in Limburg met de biologie-opleiding en één van de soorten die we daar hoopten te zien was de Wespenspin/Tijgerspin (Argiope bruennichi). Bijna 25 jaar later blijkt er een populatie van minimaal 25 exemplaren bijna in mijn achtertuin te zitten.

Het mannetje van de Wespenspin is vele
malen kleiner dan het vrouwtje. 
Vandaar: Wespenspin.
Onderaan kun je de typische zigzag
in het web zien. Dit is het stabilimentum.

zondag 6 juli 2014

Kleine Karekiet nader bekeken

Er zijn van die vogels die je goed denkt te kennen, maar soms toch nieuwe dingen laten zien. De Kleine Karekiet was vandaag zo'n vogel. Je krijgt hem niet zo vaak echt goed te zien en heel veel opvallende kenmerken heeft hij niet. Vanochtend zat er één te zingen in de Veerpolder bij het bruggetje aan de noordoostkant.

Kleine Karekiet, Veerpolder.

zondag 29 juni 2014

Herkansing (met Kemphaan)

Vanochtend erg vroeg wakker, dus om voor zessen al in de polders. Toen ik het huis uit ging, zag ik al dat we op de grens van blauwe lucht en donkere wolken zaten. Ik had zo'n 20 vogels geteld en het noodweer brak los. Snel terug naar huis en even geschuild bij de nieuwe supermarkt. De putten in de Jac. P. Thijsselaan konden de watertoevoer niet aan en stonden heftig te borrelen. Om een uur of 7 was het weer beter, dus op de fiets gestapt voor een herkansing.

De Veerpolder leverde de eerste Kemphaan na de voorjaarstrek. Een verlept mannetje landde op het eilandje en bleef lang staan poetsen.

Mannetje Kemphaan in de Veerpolder.

zondag 22 juni 2014

De Koekoek die geen Koekoek zegt

Al wekenlang vliegen er Koekoeken rond in de polders. Tot nog toe zeiden ze allemaal 'Koekoek' of waren ze zwijgzaam. Maar vandaag klonk er een heel ander geluid. Vanuit een boompje in de Hennepoelpolder klonk een geluid dat mij deed denken aan de lach van een Groene Specht, maar duidelijk anders en harder. Even later vloog er een vrouwtje Koekoek voorbij en landde in de dode bomen bij de oude werf. Zij maakte dat geluid, een contactroep (opnames zijn te vinden op waarneming.nl, bv: http://waarneming.nl/sound/8/8048.mp3).
Het vrouwtje was ook nog eens van de bruine vorm. Tot nog toe had ik alleen grijze mannetjes en (waarschijnlijk) vrouwtjes gezien, dus dit was in ieder geval een nieuw exemplaar.

Mannetje Koekoek eerder in de Hennepoelpolder.

zondag 15 juni 2014

Zomer- en Wintertaling samen

Terwijl de Kuifeend jongen groot brengt, was na een afwezigheid van zo'n anderhalve maand de Wintertaling vanochtend weer aanwezig in de polders. Zowel in de Hennepoelpolder als in de Veerpolder zat een mannetje. Met het vrouwtje Zomertaling in de Hennepoelpolder en de Slobeenden (4), Wilde eenden, Tafeleenden en Krakeenden in het gebied, was bijna het voltallige eendenassortiment te zien.

Wintertalingman in de Veerpolder.
Zomertalingvrouw in de Hennepoelpolder.

vrijdag 6 juni 2014

Zwarte Ibissen terug in de polders

Vanavond met vrienden een bezoekje aan de polders gebracht. En ze vielen met de neus in de boter. In de Veerpolder liepen twee Zwarte Ibissen op het eilandje en was kort een Kluut ter plaatse. Die laatste vloog al snelweer weg richting het zuiden.

Zwarte Ibis in de Veerpolder.

donderdag 5 juni 2014

Meeuwenpullen

Ze lopen er al een tijdje rond aan het formaat te zien, maar vandaag heb ik ze voor het eerst kunnen vinden: pullen van de Kokmeeuw. Ik gok dat ze al ruim twee weken oud zijn. Dit jaar is het voor het eerst dat deze meeuw in de polders broedt. En dat gebeurt direct met een aardig aantal nesten. In de Hennepoelpolder waren de nesten moeilijk te zien achter in de rietkragen, maar ik denk dat er al gauw 10 nesten waren. In de Veerpolder broeden op dit moment in ieder geval nog drie paar.

Twee van de drie Kokmeeuw-pullen in de Hennepoelpolder.
De pullen zaten met z'n drieën op een klein eilandje tegenover het gemaal.

zondag 1 juni 2014

Watersnip eventjes terug

De eerste telling van juni en eindelijk kon ik weer eens een Watersnip scoren. Hij vloog een kort stukje in de Veerpolder en viel toen in tussen de hoge begroeiing. Nog een wonder dat ik hem zag. De laatste telling met een Watersnip dateerde al weer van 19 april. Mei is altijd een maand met nauwelijks Watersnippen, dus heel bijzonder is het niet dat ik ze vorige maand niet heb gezien. Maar het blijft fijn om te constateren dat ze er nog wel af en toe zijn.

Watersnip in de Veerpolder, foto uit 2012.

donderdag 22 mei 2014

Eindelijk is de Bosrietzanger er

Vandaag even tussendoor naar de polders in de hoop dat er misschien nog Temmincks Strandlopers zitten. Een paar dagen geleden werden ze gemeld, maar was ik niet in de gelegenheid om langs te gaan.

Geen Temmincks Strandlopers gevonden, maar wel de Bosrietzanger. De eerste dit jaar, al dacht ik zondag al dat ik er aan de zuidkant van de Hennepoelpolder 1 in een struik zag verdwijnen. Deze zong gelukkig en liet zich goed zien, dus nu is het zeker.

Bosrietzanger in de Hennepoelpolder, 22 mei 2014.


zondag 18 mei 2014

Wat een mooie ochtend!

Het begon met wat mist vanochtend, maar toen het zonnetje doorbrak startte een heerlijke telling. Bij het bord aan de ingang van de Veerpolder scharrelde een Lepelaar. Hij was zo druk aan het foerageren dat hij mij niet door had. Geheel met de gedachten bij voedsel, kwam hij tot op een paar meter.

Lepelaar in de vroege ochtendmist, Veerpolder.

zondag 11 mei 2014

Wintertaling en Slobeend verlaten de polders

Vanochtend kwalificeerde wel als de 'ongunstige telomstandigheden' die ik altijd aan moet geven bij de SOVON-tellingen. Het waaide hard en ging gaandeweg steeds harder regenen. Maar, het tellen lukte toch nog aardig. De vogels leken meerlast te hebben van de weersomstandigheden. De Oeverlopers (3) en Witte Kwikstaarten (3) konden nauwelijks tegen de wind in vliegen en de Grote Canadese Ganzen hielden de pullen ter bescherming veelal onder de vleugels. Ook de 2 Gierzwaluwen en 4 Boerenzwaluwen die het weer trotseerden hadden duidelijk moeite om op koers te blijven.

zondag 4 mei 2014

Is het echt zo rustig?

Het leek erg rustig deze week in de polders. De eenden die normaliter het water bevolken waren bijna allemaal verdwenen, slechts kleine groepjes vogels bevonden zich her en der in het gebied. Ook andere vogelaars vonden dat er weinig te beleven viel. Maar is het wel zo uitzonderlijk rustig?

Een van de twee Lepelaars in de Veerpolder vandaag.

zondag 27 april 2014

Nieuwe binnenkomers

Vanochtend miezerde het een beetje. Het zicht was slecht, zo slecht dat ik 3 wegvliegende Oeverlopers eerst aanzag voor Kleine Plevieren. Die laatste zaten er overigens ook. Door een fikse verkoudheid zaten mijn oren geregeld dicht, dus ik hoorde ook nog eens slecht. Na een poging te tellen maar besloten dat ik vandaag alleen aanwezige soorten zou noteren.
En daar zaten een aantal nieuwkomers bij. Ze zijn deze week binnengekomen, maar ik had ze nog niet gezien. In de Veerpolder vloog een Witgat op en een Bosruiter weg. Ook zaten er 2 Groenpootruiters. Na een rondje om de polder gelopen te hebben kon ik ze helaas niet meer terugvinden. De laatste nieuwe soort zat in het riet bij de oude werf: een Kleine Karekiet.

Als het weer en mijn gesteldheid deze week beter worden, ga ik nog wel een keer langs. Misschien dat ik dan ook weer wat foto's kan maken.


zaterdag 19 april 2014

Bokje en meer op de foto

Voor een keertje op zaterdag de telronde gelopen. Het was koud, maar als de zon eventjes doorkwam warmde je toch nog lekker op.

Bij binnenkomst direct een nieuwe soort voor dit jaar (voor mij dan): de Gele Kwikstaart. Hij landde eventjes op het dunne strookje land en vloog vervolgens snel weer door. Rustig tellend rond de Veerpolder gelopen, al Grauwe Gans-pullen tellend: 128 stuks in 18 groepjes. Het zijn er erg veel.
In de bomen aan de noordoost-kant zat een Grote Bonte Specht man. Die komt af en toe, maar regelmatig langs van de overkant van de Warmonder Leede.

Man (rood achterhoofd) Grote Bonte Specht in de Veerpolder.

woensdag 16 april 2014

Zwarte Ruiter! Maar waar is de Blauwborst?

Vanochtend vrij en dus even in de polders gaan kijken. Bij aankomst meldden medevogelaars een Zwarte Ruiter. Helaas was hij doorgevlogen, maar waarschijnlijk geland in de Hennepoelpolder. En met behulp van een telescoop hebben we hem teruggevonden, de eerste dit jaar.

De eerste Zwarte Ruiter van het jaar. Ver weg, maar duidelijk herkenbaar.

zondag 13 april 2014

Polders een steeds groter succes...

...en niet alleen bij de vogels. De tijd dat ik tijdens de tellingen af en toe een andere vogelaar tegen kwam is wel voorbij. Steeds meer mensen staan vroeg op om te genieten van alle min of meer bijzondere vogels in het gebied. De vogels lijken er geen last van te hebben.

Vanochtend was het al vroeg druk ik de polders, met name bij de Zwarte Ibis, die nog steeds in de Hennepoelpolder rondscharrelt. Anderen waren op zoek naar Zwartkopmeeuwen, Regenwulpen en Bokjes. Deze soorten zijn de afgelopen week meerdere keren gemeld, maar vanochtend kon ik ze niet (terug)vinden, helaas.
Dat is ook een effect van al die aandacht voor het gebied: ik weet nu ook wat ik tijdens de tellingen allemaal niet zie. Het gebied is in die zin nog rijker dan al uit de tellingen is gebleken. Vele ogen zien nu eenmaal meer. Zo zijn er buiten de 3 hiervoor genoemde soorten nog meer die ik dit jaar nog niet heb kunnen tellen.

Vanochtend was het relatief rustig wat betreft aanwezige soorten. Leuk was de Braamsluiper die zich de longen uit het lijf zong in het struweel op het treintalud. De eerste Boerenzwaluwen voor de tellingen vlogen heen en weer tussen de polders. Eindelijk kon ik in het telgebied 2 Tjiftjaffen vinden. Normaal zitten die net buiten het telgebied en neem ik ze om de tellingen vergelijkbaar te houden dus niet mee.

zondag 6 april 2014

Veel Grauwe Gans pullen

Vanochtend op tijd begonnen om de dreigende buien voor te zijn en dat is gelukt. Maar doordat er zo weinig licht was geen foto's gemaakt dit keer.

In de Veerpolder zwommen 18 groepjes Grauwe Gans-pullen rond, optellend tot 87 exemplaren. In de woonwijk en het water buiten het telgebied zwommen er nog eens tientallen. Ik vraag me wel af waar ze allemaal gebroed hebben. Ik weet een aantal nesten te vinden, maar dat haalt de 18 niet. Waarschijnlijk komen er ook gezinnen langs die van elders in de buurt komen.
De Fuut met jongen was niet in het gebied, maar er zwommen nog wel een aantal Wilde Eenden met pullen. De Kievitten zijn druk aan het broeden (minimaal 6 nesten), net als de Meerkoeten en de Grote Canadese Ganzen. In de boompjes aan de westkant van de Veerpolder zit een bezet Ekster-nest, het eerste in het telgebied.
De aantallen Grutto's nemen duidelijk af. Er zaten er bij aankomst nog 90. Ook de Tureluurs zijn nog maar mondjesmaat aanwezig. In de Veerpolder kon ik er maar 1 vinden.

In de Hennepoelpolder loopt nog steeds de Zwarte Ibis. Grappig hoe snel je went aan zo'n bijzondere vogel als hij er een tijdje zit. Maar het blijft een mooi beest. Terwijl we naar de Zwarte Ibis aan het kijken waren spotte Fred Klootwijk een roofvogel die strak overvloog richting Klinkerbergerplas. Daar dook hij met ingetrokken vleugels naar beneden. Marc Kolkman heeft geprobeerd er een paar foto's van te maken, maar het was ver weg en slecht licht. Ik moest zelf denken aan een Visarend vanwege de lange smalle vleugels en erg lichte onderkant. We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

In de Hennepoelpolder zitten inmiddels minimaal 3 Rietzangers, mogelijk zelfs 4. Aan de noordkant meende ik er 2 te hebben gehoord en aan de zuidkant zeker 2. De Blauwborst liet zich ook eventjes horen en op verschillende plekken zaten Rietgorzen te zingen.

maandag 31 maart 2014

Gisteren gemist, vandaag gezien: de Zwarte Ibis

Vandaag aan het einde van de middag een telefoontje gekregen dat de Zwarte Ibis weer in de Hennepoelpolder zat (bedankt Fred!). Na het eten gaan kijken en gevonden. Een zeldzame soort voor Nederland en dit jaar voor het eerst rondlopend in de polders.Volwassen Zwarte Ibis in de Hennepoelpolder.

zondag 30 maart 2014

Ook nog een Dwergmeeuw (en meer)

Wat een dag in de polders. Vanochtend de eerste Rietzanger (zie eerder bericht), de eerste Blauwborst en vanmiddag mijn eerste Dwergmeeuw. En ook nog een Zwarte Ibis, maar toen was ik al weer vertrokken.

De Dwergmeeuw is, net als de Rosse Grutto die nog steeds in de Veerpolder zit, een kustvogel. Het is een erg zeldzame gast van de polders. Alleen in 2009 is deze kleine meeuw eerder gezien hier. In dit geval gaat het om een tweede kalenderjaar individu. Hij vloog heen en weer over de plas in de Hennepoelpolder. Hij is duidelijk kleiner dan een Kokmeeuw en vliegt anders. De vlucht is meer dansend. Dat maakt hem al op afstand opvallend.

Dwergmeeuw. Mooi het verschil in grootte met de Kokmeeuw te zien. 

Het is een tweede kalenderjaar Dwergmeeuw.

Eerste Rietzanger en pullen

Heerlijke ochtend in de polders. De telronde zat er op een paar meter na op, toen Fred Klootwijk en ik een Rietzanger hoorden in de rietkraag aan de noordkant van de Hennepoelpolder. De eerste van het jaar en de vroegste waarneming ooit in de polders. De Rietzanger wordt pas sinds een week waargenomen in Nederland en de eerste waarneming met bewijs was op 27 maart. De polders zijn er dus weer vroeg bij dit jaar.
Een foto maken is niet gelukt, omdat de vogel vrij diep in het riet bleef. We hebben hem een paar keer zien vliegen, maar hij landde dan altijd weer laag in de begroeiing. Met de camera heb ik wel een geluidsopname kunnen maken, dus het bewijs is er:
maandag 24 maart 2014

Rosse Grutto blijft een paar dagen

Sinds vrijdag verblijft er een Rosse Grutto in de Veerpolder. Vorig jaar mei is deze vogel hier al een keer waargenomen, maar toen heb ik hem gemist. Dit leek nu ook te gaan gebeuren. Vrijdag en zaterdag had ik geen mogelijkheid om te gaan kijken en zondag tijdens de wekelijkse telling was hij niet aanwezig. Zondagavond werd hij weer gemeld, dus vanochtend gaan kijken. Gezien het gemak waarmee ik hem vanochtend met het blote oog vond tussen de aanwezige Grutto's, denk ik niet dat ik hem zondag over het hoofd heb gezien.

Rosse Grutto tussen de Grutto's in de Veerpolder.

zondag 16 maart 2014

Afgelopen week de eerste pullen gezien

Het was een heerlijke week om in de polders te zijn. En ik was niet de enige die dat vond. Het aantal vogelaars is in tijden niet zo hoog geweest, niet alleen dankzij het mooie weer, maar ook dankzij alle Grutto's.

Donderdag 13 maart werd ik verrast door 3 Nijlgans-pullen in de Warmonder Leede. Heel erg vroeg, dus de Nijlganzen lijken optimaal te profiteren van de zachte winter. Inmiddels heb ik ook de Kievit, Grauwe Gans, Meerkoet en Fuut al op een nest zien zitten.

Nijlgansjes in de Warmonder Leede, 13 maart 2014.

zondag 9 maart 2014

Van 81 naar 662

Ik weet van de afgelopen jaren dat het hard kan gaan met de Grutto's. Toch was het weer een verrassing toen ik vanochtend ging tellen. In het veld kwam ik op 600 exemplaren. Thuis gekomen de foto's geteld en het waren er 662! Halverwege het record van vorig jaar.
Vandaag een keer geprobeerd een filmpje te maken met de fotocamera. Hieronder het resultaat. Ik moet nog even oefenen, maar dat geluid...heerlijk.


De video blijkt het niet op alle platforms te doen, dus hieronder een foto van een deel van de groep.

Een deel van de 662 Grutto's in de Veerpolder.
Ook mijn eerste Tureluurs gezien. Vorige week waren ze al door anderen gezien, vlak na mijn telling. Nu landden er 3 in de Veerpolder. Niet voor de tellingen, maar overvliegend: een Witte Kwikstaart en een Veldleeuwerik. Helaas wilden ze niet neerstrijken in de Polders.

De Fuut in de Veerpolder zit nu goed op het nest. In de Hennepoelpolder is het erg druk met ganzen en Knobbelzwanen. Er zwom ook nog een Dodaars rond. Fijn om deze soort weer terug te hebben in de polders. In het begin (2009/2010) had ik er regelmatig meerdere en het aantal is sindsdien gestaag afgenomen. Nu zit de Dodaars lang niet elke maand meer in de tellingen en zijn het er per keer veel minder.