zondag 17 februari 2013

Grutto's!!

Het lukt me maar niet om even de blog bij te werken de laatste weken en ook nu moet ik snel weer weg. Maar de eerste Grutto's van het jaar moeten even gemeld worden. Samen met een Tureluur, ook de eerste, zaten ze in de Veerpolder. Ze zijn tussen 8:30 en 8:55 aangekomen en lekker aan het foerageren.

De eerste 3 Grutto's van het jaar.

zondag 3 februari 2013

Eerste telling februari

Vanochtend de eerste telling van februari gelopen. Het was aanzienlijk kouder dan ik verwachtte, dus dat was koude handen.
Na twee weken ijs zaten de polders weer vol met ganzen en eenden. Met name de ganzen waren er grote aantallen: Grauwe Gans (135 totaal) en Grote Canadese Gans (138 totaal). Van de eenden waren Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, Wilde Eend, Bergeend en Tafeleend aanwezig.
Leuke waarnemingen vandaag: Grote Mantelmeeuw (KHP, 1), Grote Gele Kwikstaart (KHP, 1) en Kramsvogels (VP, 19). De Grote Mantelmeeuw vloog later door naar de Veerpolder.