zondag 2 september 2012

September start goed met...

September is goed gestart in de polders. Ik was om 10 uur eigenlijk al klaar met mijn telling en had 24 soorten gescoord in de Veerpolder, waaronder 3 Zomertalingen en een Fuut-jong. De Hennepoelpolder leverde 22 soorten op. Een redelijke score voor deze tijd van het jaar.
Maar ik was nog niet klaar...Kleine Mantelmeeuw, Krakeenden en Lepelaar in de Veerpolder. (en daarna was de batterij van de camera leeg).
Teruglopend naar mijn fiets, vlogen ineens grote groepen Wintertalingen in paniek op uit de Hennepoelpolder. Een roofvogel...zoeken...ja, een vrouw Bruine Kiekendief. Maar daar gaan de Wintertalingen niet massaal voor op! Nee, maar wel voor een mooie, grote vrouw Slechtvalk. Ze vloog over het gebied, duidelijk op zoek naar een prooi. Kort hoogte winnen en dan in een bloedvaart een paar meter over het water achter de Wintertalingen en Watersnippen aan. Het was een heerlijke bonus op de toch al geslaagde telling.
Veel roofvogels zie je niet in het gebied - iets waar twee Amerikaanse vogelaars zich eerder dit jaar over verbaasden - maar in de winter en herfst komen ze wel regelmatig langs. Havik, Buizerd, Bruine en Blauwe Kiekendief, Toren-, Slecht- en Boomvalk, ik heb ze allemaal wel een keer gezien. In de zomer zijn ze blijkbaar te druk bezig met het voeden van kuikens in nesten buiten het gebied.

Naast de jagende roofvogels onder andere Wintertalingen (126 Veerpolder/81 Hennepoelpolder), Watersnippen (32 Veerpolder/46 Hennepoelpolder), Slobeenden (32 Veerpolder/6 Hennepoelpolder), Tafeleend (1 Veerpolder), Zomertalingen (3 Veerpolder), Lepelaars (4 pendelend tussen Veer- en Hennepoelpolder) en nog minimaal 2 Kleine Karekieten (2 gezien, maar bedelroep van jongen suggereerde meer, Hennepoelpolder)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten